Afgelopen zondag (start van de Week van Gebed) was de kerkzaal van de Plantagekerk een tijdje echt een praktijklokaal van de school van de liefde. We oefenden praktisch in het voor elkaar bidden. Omdat we liefde nodig hebben. En met elkaar en voor elkaar bidden is een vorm van liefhebben.

Zo was de Plantagekerk zondagmorgen 20 januari voor mijn gevoel echt een huis van gebed en een school van de liefde tegelijk. En ook nog: een familie van Jezus. Want samen bidden verbindt en laat ervaren dat we als gezin aan elkaar gegeven zijn.

We hadden gekozen voor vier vormen:

  1. Maak contact met een paar mensen om je heen, bid voor elkaar, in groepjes van 2 of 3.
  2. stuur een berichtje naar het 06-nummer (zie beamer) met een gebedspunt+ ergens in het kerkgebouw zitten vier mensen klaar die de berichtjes ontvangen en de punten in gebed brengen.
  3. Blijf rustig alleen zitten, neem persoonlijk tijd voor gebed; laat je inspireren door wat je op de beamer ziet aan onderwerpen om voor te bidden.
  4. ga naar de consistorie als stilteruimte, daar zitten ook twee mensen van het gebedsteam.

Er was ook ruimte voor een korte preek (8 minuten). De notities die ik voor me had, vind je hieronder.

Samen bidden

Samen bidden. Dat is waar het in de Internationale Gebedsweek om gaat. Daarom is er vandaag in de kerk(dienst) ruimte om te oefenen in (samen) bidden. Als we ergens leren dat sámen bidden belangrijk is, dan is dat in het gebed dat Jezus zelf ons leerde: het Onze Vader.

Onze Vader

Het gebed dat Jezus ons leerde, is allereerst bedoeld voor de binnenkamer (Matteüs. 6:6). Maar juist daar leert Jezus ons om niet ‘ik’ en ‘mijn’ en ‘mij’ te zeggen, maar: ‘ons’! Onze Vader. Geef ons. Vergeef ons. Breng ons. Juist in onze binnenkamer zoeken we verbinding met ons naaste, onze broeder en zuster. Is het Onze Vader zo ook niet de vindplaats van Gods liefde? In de school van de liefde is het leren bidden van het Onze Vader een belangrijke praktijk.

De Band Lev geeft een mooie vertolking van het Onze Vader (volgt het derde couplet van het nummer ‘Onze Vader’):

Onze Vader die dichtbij is,
wij in U en U in ons.
Laat Uw licht door ons heen schijnen,
dat Uw liefde zichtbaar wordt.
Wij als lichtpunt in de wereld,
wij als troost in pijn en nood.
Geef ons oog voor onze naasten,
zoals U heeft voorgedaan,
zo willen wij door ’t leven gaan.

Samen en voor elkaar bidden is: dat Gods liefde door ons heen zichtbaar wordt!

Jezus’ gebed en Jezus’ gebod

De woorden van het Onze Vader zijn niet per se bedoeld om letterlijk zo na te bidden. Jezus reikt ons vooral de prioriteiten aan die wezenlijk zijn. Zo kunnen we de zinnen van Jezus’ gebed ook verbinden met Jezus’ gebod: ‘Als God ons zo heeft liefgehad,
moeten ook wij elkaar liefhebben’; ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’ (1 Johannes 4:11,21)

Liefde is…
de (transformerende) kracht van God
de (navolgenswaardige) passie van Jezus
de (zuiverende) vlam van de Geest

Geef ons vandaag liefde

Eén voorbeeld vanuit het Onze Vader: is ons belangrijkste dagelijkse brood (‘alles wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben’) niet: Gods liefde? Rechtstreeks van God zelf (door zijn Geest) en via de mensen om ons heen (door onze broers en zussen). ‘Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben’ wordt dan ‘Geef ons vandaag de liefde die we nodig hebben!’ Bidden is een daad van liefde: open staan voor de liefde die God ons wil geven en vorm geven aan onze liefde voor God. Ook voor elkaar bidden (oftewel: een ander voor jou laten bidden) is een liefdesdaad. ‘Echt gebed is niets anders dan liefde’ (Augustinus).

Een liefdevol Onze Vader

Jezus geeft het Onze Vader niet als een onveranderlijke gebedstekst. Er is de uitnodiging om ook andere woorden te zoeken en te vinden. Deze keer vanuit de liefde:

Onze Vader, die dichtbij is,
laat uw liefdevolle naam stralen,
laat uw liefde stromen,
laat ons de weg van uw liefde gaan,
zoals u heeft voorgedaan.
Geef ons vandaag de liefde die we nodig hebben,
vergeef ons onze liefdeloosheid zoals ook wij het gebrek aan liefde van anderen vergeven,
en bewaar ons voor het kwaad van de haat.
Want van u is de liefde, tot in eeuwigheid!
Amen.