De woorden die je nu leest zijn herkenbaar dankzij de spaties die ertussen staan. Kijk maar eens naar de spaties. Je bent aan het einde van deze zin al 31 spaties tegengekomen. Teksten zijn onleesbaar als er tussen de woorden geen spaties staan.

Woorden

Een spatie is de ruimte tussen twee geschreven woorden. Het is een van de minst opvallende vormen van interpunctie. En ik denk dat je nog niet half weet hoe dankbaar je ervoor bent: heerlijk zijn ze, die spaties tussen al die woorden! Teksten zouden anders een ondoordringbare letterbrij worden. Deze column heeft daarom in elk geval ook als doel aan de spatie de waardering te geven die haar toekomt! Lof aan de spatie! Dankzij de spaties ben je al tot hier gekomen.

Ruimte

Het woord spatie komt van het Latijnse spatium dat ruimte betekent. We herkennen dat ook terug in het Engelse space. En de vraag die ik je nu wil stellen is deze: Hoeveel spaties zijn er in jouw leven? Hoe zorg jij ervoor dat al je bezigheden worden omringd door spaties, door ruimtes waar je even adem kunt halen? Want zoals teksten onleesbaar worden als er tussen de woorden geen spaties staan, zo wordt ons bestaan onleefbaar als er geen spaties tussen onze activiteiten staan.

Balans

Als je balans in je leven wilt creëren, let dan op de spaties. Maak ruimte: ruimte waar je even adem haalt, ruimte waar de Geest kan waaien, ruimte waar je inspiratie opdoet. Een spatie is: dat je even stil staat, even stil valt, even stil wordt. Zonder spaties wordt je leven onleefbaar.