Voor mij begint de vakantie nu zo’n beetje. Vanmorgen ging ik voor in de laatste ‘eigen’ dienst in de Plantagekerk voor de zomer. Ik deed een uitnodiging (die net zo goed voor mezelf geldt) om in de zomer de Psalmen te lezen. Die zijn vol van de Naam.

Psalmen bidden helpt om een beetje minder met je eigen naam bezig te zijn. Psalmen lezen opent je leven naar God toe. Psalmen ademen brengt diepte, ruimte en stilte in je leven

  1. Zoek de naam: let op waar je het woord ‘naam’ tegenkomt (bijvoorbeeld Psalm 5:12 ‘Wie uw naam beminnen juichen u toe’) en let ook op de verschillende namen die God heeft in de Psalmen (bijvoorbeeld: Heer, koning, schild, rechter). Sta dan even stil en realiseer je dat Jezus je leert bidden, als eerste: ‘Laat uw naam geheiligd worden’.
  2. Zoek de HEER: stop overal waar je de naam HEER lees (JHWH, Jaahweeh) even met lezen om te ademen. Want die naam JHWH is een uitnodiging om op Adem te komen in zijn levende, lichte en liefdevolle Aanwezigheid. Een Joodse rabbi vertelde eens dat je bij het zeggen van de onuitsprekelijke Naam niet de kans krijgt om je lippen gesloten te houden. Wie Jaahweeh zegt, langzaam, ademend, ervaart dat het ademen ruimte geeft. God, JHWH is Adem en Ruimte. Hij is onze AdemRuimte.
  3. Zoek Jezus: realiseer dat je overal waar het in de Psalmen gaat over redding, heil en verlossing de naam van Jezus doorklinkt. De God die zich in het Oude Testament openbaart als JHWH komt ons in het Nieuwe Testament in Jezus tegemoet. Bid, telkens als het gaat over redding en verlossing een keer het Jezusgebed: ‘Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij;.

Hieronder tref je een verdeling van de 150 Psalmen over 50 dagen aan voor deze zevenweekse periode van zondag 28 juni tot en met zondag 16 augustus.

1 zondag 28 juni1 – 5
2 maandag 29 juni6 – 8
3 dinsdag 30 juni9 – 10
4 woensdag 1 juli11 – 16
5 donderdag 2 juli17 – 18
6 vrijdag 3 juli19 – 21
7 zaterdag 4 juli22 – 23
8 zondag 5 juli24 – 26
9 maandag juli27 – 29
10 dinsdag 7 juli30 – 32
11 woensdag 8 juli33 – 34
12 donderdag 9 juli35 – 36
13 vrijdag 10 juli37
14 zaterdag 11 juli38 – 40
15 zondag 12 juli41 – 43
16 maandag 13 juli44 – 46
17 dinsdag 14 juli47 – 49
18 woensdag 15 juli50 – 52
19 donderdag 16 juli53 – 55
20 vrijdag 17 juli56 – 59
21 zaterdag 18 juli60 – 63
22 zondag 19 juli64 – 66
23 maandag 20 juli67 – 68
24 dinsdag 21 juli69 – 70
25 woensdag 22 juli71 – 72
26 donderdag 23 juli73 – 74
27 vrijdag 24 juli75 – 77
28 zaterdag 25 juli78
29 zondag 26 juli79 – 81
30 maandag 27 juli82 – 85
31 dinsdag 28 juli86 – 88
32 woensdag 29 juli89
33 donderdag 30 juli90 – 93
34 vrijdag 31 juli94 – 97
35 zaterdag 1 augustus98 – 101
36 zondag 2 augustus102 – 103
37 maandag 3 augustus104 – 105
38 dinsdag 4 augustus106
39 woensdag 5 augustus107 – 108
40 donderdag 6 augustus109 – 111
41 vrijdag 7 augustus112 – 117
42 zaterdag 8 augustus118 – 119:40
43 zondag 9 augustus119:41 – 119:104
44 maandag 10 augustus119:105 – 119:176
45 dinsdag 11 augustus120 – 134
46 woensdag 12 augustus135 – 136
47donderdag 13 augustus137 – 139
48 vrijdag 14 augustus140 – 143
49 zaterdag 15 augustus144 – 146
50 zondag 16 augustus147 – 150