Tijdens de twee online cursussen die ik gegeven heb over gebed, stilte en contemplatie (cursus 1 en cursus 2), heb ik ook aandacht gevraagd voor het bidden met een gebedszin. Bidden is dan: stil zijn bij God, en dan steeds (niet aldoor, maar telkens als je merkt dat je afgeleid raakt) een zelfde zin zeggen, eventueel op het ritme van je adem.

Veel deelnemers gaven aan me door welke gebedszin ze daarvoor gebruikten. Hieronder staan er bijna veertig op een rij:

 • God kom mij te hulp, haast u mij te helpen.
 • Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij.
 • Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over ons.
 • Heer, wees mij nabij.
 • Mijn Vader in de hemel, hier ben ik.
 • Kom bij Mij, Ik geef rust.
 • Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen
 • Spreek tot mij, Heer, ik luister.
 • Abba, Vader.
 • Kom tot rust, vertrouw je aan Mij toe.
 • Vader, Heer Jezus, Heilige Geest, ontferm U over mij.
 • Heer, Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij.
 • Jezus Christus, Zoon van de allerhoogste God, zoon van David.
 • Vader, geeft U mij rust.
 • Ik ben met je alle dagen.
 • Hier ben ik voor U, Heer.
 • U bent mijn God, ik zal U loven, U prijzen tot in eeuwigheid.
 • Houd mij in leven Heer, tot eer van uw naam.
 • Genade op genade.
 • God kom mij te hulp en wees mij genadig.
 • Ik wil heel dicht bij U zijn
 • Stil, mijn ziel, wees stil.
 • Wees stil, en erken dat ik God ben. 
 • Heer, Uw wil geschiede in mij
 • Mijn ziel (inademen), voor U (uitademen).
 • Ik vertrouw op U.
 • Op U vertrouw ik, goede God.
 • Jezus, wees mij nabij
 • Mijn ziel wordt stil bij God mijn Heer.
 • Vertrouw en weet ik ben jouw God.
 • Vader in de hemel, U bent mijn God.
 • U bent mijn schuilplaats, Heer.
 • Niet mijn wil maar uw wil.
 • Naar U verlang ik. 
 • Ik ben van u en U bent van mij.
 • U bent mijn sterkte.