In het Inspiratietraject ‘Jezus zien, ademen, leven’ stelde ik de volgende vraag: “Als jij andere deelnemers zou willen aanmoedigen in hun verlangen om woorden van Jezus te horen en zo meer van zijn glorie te zien, welke uitspraak van Jezus zou jij dan willen delen?” Hieronder het resultaat.

Kostbare woorden voor jou

Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen. (Rijnie)

Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn… (Rien) (Leida) (Mariët)

Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. (Anneke)

Hij zal geen woordenstrijd aangaan en op straat zijn stem niet verheffen. En: Wees niet bang. (Inge)

Ik laat jullie vrede na; Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. (Margreet)

Kom, en zie… (Joep)

Hij leidt mij zoals een Herder zijn schapen leidt naar groen gras en fris water. Bij de Heer ben ik veilig. Hij geeft mij nieuwe kracht. Zo goed is Hij (Coby)

Jullie moeten veranderen en net zo worden als kinderen. Je moet jezelf net zo belangrijk maken als dit kind. Dan zul je de belangrijkste zijn in Gods nieuwe wereld. (Mariët)

Dat Jezus bereid was de gestalte van een slaaf aan te nemen, terwijl Hij aan God gelijk was. Die liefde is niet te peilen! (Ida)

Dat Jezus altijd Rust en Vrede voor ons heeft als we bij Hem komen! Juist in deze tijd ook! (Maria)

Ik Jezus ben het licht van de wereld. (Jans)

Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. (Benne)

Bij God zijn alle dingen mogelijk. (Benne)

Let op: Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand naar Mij luistert en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnen komen. Dan zullen we samen eten: hij met Mij en Ik met hem. (Marianne)

Jezus zei: Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. (Anneke)

Mijn vrede geef Ik u. (Hennie)

Maak je geen zorgen over jezelf of over wat je zult eten of drinken. Kijk naar de vogels in de lucht.; ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. (Leontine)

En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd. (Ria)

En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. (Anje) (Sophie)

Vrede laat Ik jullie na, mijn eigen vrede geef Ik jullie, een andere dan de wereld te bieden heeft. Je moet je dus niet zo laten verontrusten en de moed niet verliezen. (Hennie)

Mijn genade is voor jou genoeg… (Klara)

Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven… Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht… (Matty)

Alles is mogelijk voor wie gelooft. (Renate)

Mijn vrede geef ik jullie. (Ankie)

Jezus zegt: Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. (Annet)

Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang! (Linda)

Ik ben gekomen, opdat jij leven hebt en overvloed. (Erna)

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. (Ria)