Via de video hieronder kun je luisteren naar de voorlezing van Psalm 25. Onder de video vind je gespreksvragen bij de preek van zondag 6 december.

Gespreksvragen

  1. Wat roept het woord ‘verlangen’ bij jou op aan beelden en gedachten?
  2. Waar verlang jij naar op dit moment? Waar verlangde jij een jaar geleden naar?
  3. Als mensen zijn we niet bedoeld als denkende wezens (‘Ik denk dus ik ben’), maar als verlangende wezens. Herken je dat?
  4. Welk vers uit Psalm 25 helpt je het meest om je verlangen naar de HEER meer focus te geven? Oftewel: welke uitspraak uit Psalm 25 laat jou het beste zien waarom de HEER het waard is om naar hem te verlangen?
  5. Wat spreekt jou aan of verrast jou in het de verhaalfragmenten waar de preek mee begon en eindigde? (Zie hieronder die fragmenten en de vindplaats.)
  6. Hoe ga jij de komende week jouw verlangen naar de HEER voeden?

Verhaal

Fragment 1: “Ik kwam de ruimte binnen. Er stonden twee pijlen. Naar rechts voor ‘vervulling’, naar links voor ‘verlangen’. Bij vervulling stond een lange rij ontevreden mensen. ‘Dit is toch niet gepermitteerd’, hoorde je hen tegen elkaar zeggen, ‘mensen mag je toch niet zo lang laten wachten. Je hebt als klant toch wel rechten.’ Iemand anders zocht op zijn smartphone hoe hij een klacht kon indienen. (…) Ik ging naar links, richting verlangen. Daar stond niemand. Ik was meteen aan de beurt. ‘Bent u hier voor het eerst’, vroeg de man achter de toonbank. ‘Ja’, antwoordde ik, ‘ik heb een uurtje geleden gebeld en ik mocht onmiddellijk komen.’ Hij was heel vriendelijk en voorkomend. Terwijl ik me schaamde omdat ik pas op dit moment in mijn leven ontdekt had, hoe belangrijk verlangen wel is.”

Fragment 2: “‘U komt dus voor een voorraad verlangen? Hoeveel had u er graag gewild?’ viel de man achter de toonbank met de deur in huis. ‘Kan je verlangen bewaren?’, reageerde ik met rood op de wangen, een echte beginneling als ik was. ‘Verlangen gaat heel lang mee’, antwoordde hij, ‘maar ik zou, als ik u was, klein beginnen. Je hebt niet veel verlangen nodig om ermee aan de slag te gaan. En onder ons gezegd en gezwegen, verlangen groeit als kool. Het wordt groter als je een goede manier gevonden hebt om ermee om te gaan. Eigenlijk is echt verlangen niet kapot te krijgen. Je moet je verlangen zuiver houden, dat is alles.”

Vindplaats: Magazine Klooster!, winter 2020, nummer 13, blz. 89. De tekst is van Erik Galle