Het valt toch nog niet mee elke dag een blog te schrijven. Misschien heb ik de lat iets te hoog gelegd.😃 Nu toch nog even een bericht, hoewel de dag bijna voorbij is (ik schrijf dit tegen 22 uur op dinsdagavond 1 juni).

Intussen heb ik al wel vier online gesprekken gevoerd. Twee met deskundigen: Johan ter Beek en Nadia Kroon (het gesprek met Nadia zal deze week in podcastvorm terug te horen zijn). En twee met millennials uit eigen gemeente.

Hun echte namen ga ik niet noemen uit privacy overwegingen, maar ik geef ze even een verzonnen naam mee: Jasmine (1995) en Cors (1996), allebei lid van de Plantagekerk. Beide kende ik hen nog niet persoonlijk (zo gaat dat helaas wel eens in een grote gemeente), maar het was erg leuk ze te spreken. Erg inspirerend ook dat ze zich zelf hadden aangemeld voor zo’n gesprek, terwijl Cors in alle eerlijkheid toegaf dat hij eigenlijk nooit kerkdiensten van de Plantagekerk bezoekt en ook eigenlijk geen contacten heeft in de gemeente. Maar dit thema en de oproep om mee te doen met een groepsgesprek of online interview sprak hem aan.

Ik neem de gesprekken allemaal op (in Zoom), in de hoop dat ik in een later stadium nog wat kan doen met die audio-opnames (mochten er lezers zijn die zeggen: zo’n gesprek wil ik wel voor je uitschrijven, dan houd ik me van harte aanbevolen).

Morgenavond heb ik weer twee online gesprekken met millennials uit de gemeente: Berna en Ivan (verzonnen namen dus😀).

Zes observaties

Intussen wil ik op deze dag nog wel iets delen. Ik kies even voor het overnemen van een bestaande tekst die interessant genoeg is om door te geven. Het gaat om een bijdrage van Motivaction met de titel ‘Praten over én met millennials, hoe inspirerend is dat!’, waarin de vraag wordt gesteld wat millennials kunnen betekenen voor hun werkgever.

En dan volgt er een zestal boeiende observaties. Lees maar mee (of lees het op de oorspronkelijke webpagina van Motivaction die het weer heeft overgenomen).


1. Millennials volgen hun hart

Millennials hebben hun opleiding veelal vanuit idealisme en passie gekozen, door hun ouders gestimuleerd – waarbij in sommige gevallen sprake was van een klein beetje eigen frustratie omdat deze ouders zelf niet hun hart hebben gevolgd destijds – en kiezen ook hun werk vanuit dezelfde passie. Natuurlijk heel mooi, maar hierin schuilt een zeker risico. Een eerste baan die perfect past bij hun passie ligt niet voor het oprapen en bovendien biedt (de zoektocht naar) een dergelijke baan niet altijd de zekerheid en structuur die de millennial juist zo nodig heeft.

2. Millennials hebben structuur nodig

Millennials hebben duidelijk en concreet leiderschap nodig. Voorkom twijfel en wees helder wat betreft verwachtingen. Wat betekent doorgroeien in een organisatie? Wees realistisch in wat wel en niet kan en maak inzichtelijk wat de benodigde stappen zijn. Laat geen ruimte indien daar echt geen sprake van is; voorkom in het gesprek woorden als ‘eigenlijk’ en ‘in principe’ want dat schept hoop met kans op teleurstellingen.

3. Millennials stromen niet over van zelfvertrouwen, al lijkt dat soms wel

Een opvallend onderzoeksresultaat is de relatief lage mate van zelfvertrouwen. Waar veel niet-millennials het idee hadden dat de zelfverzekerdheid van de millennial torenhoog was, blijkt in de praktijk dat dit niet het geval is. Ook dit heeft te maken met het gebrek aan structuur. Het is belangrijk om de millennial het gevoel van vrijheid te bieden, maar binnen een vastomlijnd kader. Voorkom dat ze uit de bocht vliegen.

4. Millennials zijn gewend aan ‘likes’; dus ze willen feedback

Het geven en ontvangen van feedback, zowel in positieve als negatieve zin, is voor de millennial cruciaal en in hun perceptie vaak een vanzelfsprekendheid. Daar kwamen we achter toen tijdens een van de sessies een millennial in de zaal zich afvroeg waarom dat zo een belangrijk iets is: “Ik neem aan dat jullie dat ook altijd gedaan hebben?” Het was even stil in de ruimte tot een niet-millennial, met veel bevestigende knikjes om zich heen, uitsprak: “Nee, wij gingen door tot we hoorden dat het niet goed ging”. Hierin is nog ruimte voor verbetering voor de niet-millennial en zal de millennial moeten inzien dat het soms best even wennen is.

5. Bij de Millennial gaat ‘ik’ boven ‘wij’

De millennial ontwikkelt zich graag als succesvol individu, wat niet betekent dat hij of zij per se manager of leidinggevende wil worden. Persoonlijke ontwikkeling staat voorop. Dat betekent dat binnen een samenwerking een individuele uitdaging geboden moet worden. Focus in het verlengde daarvan op de sterke competenties van deze millennials, maak deze sterker.

6. Millennials willen een inhoudelijke match met hun werkgever

Om millennials te boeien voor je organisatie is het belangrijk dat je je verhaal als werkgever vertelt. En wees daar zo authentiek mogelijk in, anders prikt de millennial er zo doorheen. De match op waarden is van belang; de millennial zal zich aangesproken voelen door waarden binnen het bedrijf die goed passen bij zijn persoonlijke waarden.