Ruth Perrin reflecteert in haar boek ‘Changing Shape. The Faith Livesof Millennials‘ (zie ook deze blog) op de bijna vijftig gesprekken die ze heeft gehad met millennials. Aan het einde van elk gesprek stelde ze ook de vraag: ‘Wat wil je dat ik namens jullie vertel aan de leiders van de kerk?’

Onder vier thema’s geeft ze weer wat die vraag aan antwoorden opleverde. Hieronder geef ik daarvan een vrije weergave vanuit het perspectief van de millennials die (de leiders van) de kerk aanspreken. Het gaat dan dus wel om millennials die (zoekend) geloven en in hun zoektocht ook hun hoop vestigen op de kerk.

1 Get real!

Help ons om ons geloof in het goede nieuws van Jezus te verbinden met de uitdagingen waar de cultuur van vandaag ons voor stelt. Wij zoeken naar spirituele wijsheid en steun op gebieden als mentale gezondheid, timemanagement en rust. Help ons om te leren omgaan met de constante druk van het internet om een online identiteit te construeren die niet echt is.

Wij willen praten over het leven zoals het echt is, over hoe ons geloof impact kan hebben op onze dagelijkse keuzes, patronen en ritmes. Wij verlangen naar een veilige kerk waar we samen met jullie dieper kunnen gaan en eerlijk en echt kunnen zijn. Stop alsjeblieft met een gemeente-cultuur van ‘alles gaat hier goed’. Laat de kerk een plek zijn waar we opstaan tegen alle fake die er is in deze wereld en in onze eigen levens. Wij verlangen naar echtheid in een wereld vol oppervlakkigheid.

Stop alsjeblieft met roddelen en andere oppervlakkige praat, stop met geliktheid zonder inhoud, stop met verdeeld zijn over van alles en nog wat. En trek sámen met andere kerken op om van betekenis te kunnen zijn in de lokale gemeenschap.

Wees integer en help ons integer te leven.

2 Praat met ons!

Wij missen heel vaak betekenisvolle communicatie en gesprek met ons. Luister ook naar ons, want er zijn ook gebieden waar wij ervaring en wijsheid hebben in te brengen. En alsjeblieft: betuttel ons niet! We zijn niet naïef en hebben al van alles meegemaakt. Behandel ons niet als kinderen.

We zijn opgevoed vanuit de gedachte dat we een bijdrage kunnen leveren. Luister daarom naar wat we te zeggen hebben. We willen participeren, meepraten en -denken, samenwerken. We willen helemaal niet de passieve ontvangers zijn van wat de kerk ‘voor ons’ doet. Op ons werk doen we volop mee, waarom dan niet in de kerk? We willen gezien en behandeld worden als mensen, niet als onderdeel van jullie programma.

Help ons om onze spirituele identiteit te ontdekken en op te bouwen. Help ons om andere vormen van christelijke spiritualiteit te leren kennen en denk niet langer vanuit grenzen tussen allerlei denominaties. Dat doen wij ook niet. Wij zijn: christenen. Wij definiëren onszelf niet aan de hand van denominaties.

Praat met ons om ons te helpen om te bevragen wat er in het onafzienbare aanbod in een multiculturele, wereldwijd verbonden samenleving aan opties is op spiritueel gebied. En dring ons niet één juiste opvatting over geloven op.

Laat de leerprocessen die we samen ondergaan meer socratisch dan didactisch zijn. Vertel ons in preken niet hoe het zit en kom niet met autoriteitsantwoorden, maar verken met ons de vragen die ertoe doen als een startpunt voor ons eigen leerproces. Erken dat wij onze spirituele identiteit moeten proberen te vormen in een wereld die steeds complexer is geworden. In die complexe wereld waar wij volop deel van uitmaken, helpen simpele antwoorden ons echt niet.

Onze geloofsontwikkeling is echt chaotisch, maakt ons onrustig, maar is voor ons tegelijk van vitaal belang. Oudere generaties, help ons met jullie levenservaring en wijsheid en doe dat in een sfeer van genade, zonder ons bepaalde opvattingen op te dringen.

Wij zijn geïnteresseerd in oudere vormen van christenzijn, uit de Vroege Kerk. We zoeken nieuwe wortels en nieuwe echtheid. Help ons om deze vormen te exploreren en ga samen met ons op zoek naar het heilige.

3 Laat ons deel uitmaken van een familie!

Wij vinden relaties heel belangrijk! In ons werk hebben we veel met mobiliteit te maken. In de gezinnen waar we uitkomen hebben we veel te maken met gebroken relaties. Daarom zoeken we plekken, kleine groepen, waar we een veilige ruimte kunnen vinden om ons langduriger te kunnen verbinden, niet alleen met leeftijdgenoten maar ook met andere generaties.

We vinden het belangrijk en waardevol om ‘vaders en moeders in het geloof’ te hebben, geloofsgenoten die met ons optrekken en misschien zelfs mentor voor ons kunnen zijn. In die relaties zoeken we naar gastvrijheid en generositeit.

We vinden het dus belangrijk dat de kerk waar we onderdeel van uit maken ons helpt om in kleinere groepen anderen te leren kennen en met hen op te trekken.

4 Inspireer ons!

Wij willen ons toewijden aan iets dat groter is dan onszelf. Daag ons uit om een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Daag ons uit tot een radicale, tegendraadse manier van leven die past bij de boodschap van Jezus en zijn koninkrijk. Vertel ons hoe het leven in Christus eruit kan zien en nodig ons uit om dat leven samen met jullie verder te ontdekken.

Laat de kerk ook de plek zijn waar we samen ons oefenen in verschil maken in de samenleving. Wij hechten niet aan gebouwen, tradities en structuren (waar het in de kerk vaak over lijkt te gaan) maar willen ons hechten aan Jezus.

Wij zijn niet tegen de kerk, maar wij zijn op zoek naar een kerk die eerlijker is, gastvrijer, relationeler. radicaler, inspirerender en gepassioneerder over Jezus!