In de zomer van 2021 bood Pro Life Zorgverzekeringen in samenwerking met Groot Nieuws Radio het programma ‘Geloof & Gezondheid’ aan. Van dit programma maken ook dagelijkse lectio divina’s deel uit. Ik mocht vijf lectio divina’s verzorgen. Ze gaan over de gelukkigprijzingen van Jezus waarmee hij de Bergrede opent.

Hieronder kun je de lectio divina’s in podcast-vorm beluisteren. Veel luisterplezier én inspiratie gewenst!

Matteüs 5:3

Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Matteüs 5:4

Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.

Matteüs 5:5

Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.

Matteüs 5:8

Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.

Matteüs 5:9

Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.