Kerk zijn in de 21e eeuw. Hoe doen we dat? In het boek ‘Verlangen naar het goede leven. Samen lezen, samen delen, samen eten’ kiest Jos Douma voor een vernieuwende insteek die tegelijk vertrouwd is omdat Woordverkondiging, doop en avondmaal er de basis van vormen.

Samen lezen – samen delen – samen eten: dat is de kern van kerk-zijn. En dat kan op alle mogelijke plaatsen en in alle mogelijke vormen gestalte krijgen. Heel praktisch. Dicht bij mensen. Dicht bij God.

Dit boek neemt je mee in je zoektocht naar het goede leven – en vooral hoe we dat kunnen leven – en laat zien hoe gemeenten dit goede leven kunnen vormgeven.

Meer

Inhoudsopgave

Voorwoord

Anders kerk zijn
Inleiding

[Deel A] HET GOEDE LEVEN

[1] Leven, echt leven
[2] Gods nieuwe wereld is dichtbij
[3] Discipelschap
[4] Geloven in praktijken
[5] Waar we naar verlangen
[6] Zo deelt God genade uit
[7] Doe me een deugd
[8] Nieuw wij
[9] Waar de Geest waait
[10] Monastieke inspiratie

Een drievoudige kern
Tussenstop

[Deel B] SAMEN LEZEN, SAMEN DELEN, SAMEN ETEN

I Samen lezen

[1] Het woord moet het doen
[2] Bijbellezen met je hart
[3] Geloofsgesprekken voeren
[4] Waarom lezen deugt
[5] De kerk als leesclub

II Samen delen

[1] Er is gedoopt!
[2] Verlangen naar kwetsbaarheid
[3] De kracht van de geloofsgemeenschap
[4] Bemoedigen doet goed
[5] Laten we elkaar liefhebben

III Samen eten

[1] Aan de maaltijd wordt het stil
[2] Eten met Jezus
[3] Aan tafel!
[4] Van avondmaal naar maaltijdsamenkomst
[5] Geloven is doen

Lees! Deel! Eet!
Uitleiding

Bijlagen
I Inspiratiedocument Plantagekerk Zwolle: ‘Verlangen naar het goede leven. Praktijken die karakters vormen’
II Preek: ‘Het licht begint te wandelen door het huis’
III Handreikingen voor lectio divina