Op bladzijde 156 van ‘Verlangen naar het goede leven’ (en in les 5.5. van de online cursus ‘Verlangen naar het goede leven’) beloof ik handvatten te geven om wat je in het boek (of de cursus) gelezen hebt te vertalen naar de praktijk. Hieronder vind je zulke handvatten. Maar ga vooral ook zelf creatief aan de slag! Maak je niet afhankelijk van mijn ideeën, maar zoek eigen manieren en vormen rond samen lezen, samen delen en samen eten.

Onderstaande handvatten zijn tips en aanwijzingen die je inspireren om de theorie van de drie praktijken te vertalen naar concrete praktijken.

SAMEN LEZEN

 1. Vorm een leesgroepje. Kies ervoor om bijvoorbeeld 5 keer samen te komen rond een gezamenlijk gekozen boek dat jullie inspireert in jullie christen zijn. Maak tijdens elke bijeenkomst ook ruimte voor samen eten (kan ook een uitgebreide theetafel of koffietafel zijn als een maaltijd niet haalbaar is).
 2. Wijd een bijeenkomst van je (bestaande) bijbelgroep of gespreksgroep aan lectio divina. Maar gebruik van de deze aanwijzingen.
 3. Spreek met een groep anderen af dat je een bijbelboek kiest en dat ieder lid van de groep elke dag een hoofdstuk leest. Deel via een speciaal voor dit doel gecreëerde app-groep iets van wat je las en wat het je deed en wat je ermee wilt.
 4. Kies er samen met een paar anderen voor om in kerkdiensten die je meemaakt veel meer actief betrokken te zijn op de Schriftlezingen en de preek in die diensten. Spreek af om op zondag of maandag in de apart aangemaakte app-groep daarover iets te delen. Spreek na verloop van een aantal weken een avond af om bij te praten over wat je ontvangen hebt door deze actievere betrokkenheid.
 5. Kom bij elkaar voor een voorleesavond. Eén van de aanwezigen leest voor uit het uitgekozen boek (een bijbelboek of een ander inspirerend boek), de anderen luisteren. Spreek af dat je bijvoorbeeld een uur lang luistert naar het voorlezen, en daarna nog een half uurtje deelt over wat je is opgevallen.
 6. Kom bij elkaar voor een leesavond. Reserveer precies een uur waarin iedere aanwezige in stilte leest in een eigen meegenomen boek.
 7. Regel met een groep een filmavond (een film laat zich ook ‘lezen’). Kijk intense naar de film. En praat er over na door te delen over wat de film bij je losmaakte.
 8. Kom samen en lees elkaar gedichten voor.
 9. Bezoek een klooster en wees de tijd dat je daar bent aandachtig gericht op alles wat er voorgelezen en gezongen wordt.
 10. Ga een avond samen zingen: ook zingen is lezen, dubbel lezen. Heb dus extra aandacht voor de teksten die je zingt. Misschien kun je teksten voordat ze gezongen worden eerst worden voorgedragen.

SAMEN DELEN

 1. Kom bij elkaar, eet samen, en ga in gesprek over één van deze vragen: Wat is op dit moment mijn grootste verlangen? Wie is God voor mij? Welke zegeningen ervaar ik in mijn leven? Waar bid ik vaak voor? Waar bid ik nooit voor? Waar zou ik over een jaar willen staan als het gaat om mijn werk? Waarover ben ik blij? Waarover ben ik verdrietig? Waarover voel ik me boos? Waar ben ik bang voor? Wie ben ik? Wat zijn mijn waarden? Wat zijn mijn kernkwaliteiten? Waar word ik moe van? Wat geeft me energie? Waarover maak ik me zorgen? Waarvoor wil ik meer tijd vrijmaken? Op welke plaatsen en op welke momenten heb ik een echt thuisgevoel?
 2. Verdiep je in de theorie en praktijk van geweldloze communicatie en ga die toepassen gedurende een aantal keren dat jullie als groep bij elkaar komen.
 3. Organiseer een kampvuuravond. Deel met elkaar (mooie en minder mooie) verhalen uit je jeugd en de betekenis die die verhalen nu nog voor je hebben.
 4. Schrijf elkaar een brief waarin je iets vertelt over wat je bezighoudt in je geloof. Lees de brieven voor en ga erover in gesprek.
 5. Samen delen kan ook in gebedsvorm: samen delen met God wat er speelt in je leven. Kom bij elkaar en breng tijd door met samen bidden door gewoon hardop te zeggen wat er in je leven speelt.

SAMEN ETEN

 1. Plan met je gezin (of met een andere groep met wie je regelmatig eet) eens per week een maaltijd waar je extra veel tijd voor neemt. Geef meer aandacht aan wat je eet dan je normaal doet.
 2. Organiseer een running dinner. Laat er tijdens het eten voorgelezen worden uit een inspirerend boek.
 3. Organiseer (in de warmere tijd van het jaar) een picknick.
 4. Organiseer samen met anderen (een ander gezin bijvoorbeeld) een zondagmorgen-ontbijt om aandacht samen te eten voordat je samen een kerkdienst gaat bijwonen.
 5. Zorg er bij elke vergadering of ontmoeting die je hebt voor dat er wat extra aandacht is voor iets lekkers bij de thee of de koffie.
 6. Organiseer een ‘tafelloterij’: gemeente-breed lootje trekken & tafel dekken om nieuwe contacten tot stand te brengen. Het idee is simpel: Je trekt lootjes met de mensen/gezinnen/ stellen die mee willen doen en degene(n) die je trekt nodig je uit voor de maaltijd. Praktisch kun je dit organiseren door vóór een kerkdienst briefjes en pennen op strategische plekken klaar te leggen of bij de deur uit te delen. Leg kort en bondig uit wat de bedoeling is: meedoen is niet verplicht, maar je mag alleen een lootje trekken als je ook een lootje in de zak hebt gedaan. Laat collectezakken of emmertjes twee keer rond gaan: de eerste keer doe je je briefje met naam en telefoonnummer erin, de tweede keer haal je er een briefje uit. Om te voorkomen dat men zichzelf trekt kun je de zakken/emmertjes per vak wisselen. Het kost een paar (10) minuten in de dienst, maar levert heel veel waardevolle nieuwe contacten en daarmee gesprekken en verbondenheid op. (input vanuit GKV Hilversum en GKV Delft)