“Het hart van het gemeentezijn is de ontmoeting met Jezus. In dit helder en toegankelijk geschreven boekje laat Jos Douma zien hoe dit concreet te maken is. Hij doet dat in een theologisch goed overwogen verhaal, waarin praktische ervaringen telkens doorklinken. Een inspirerend en prettig leesbaar boek!”

Stefan Paas, hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen en hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam

‘Wat leven we in de kerk vaak uit een mentaliteit van tekort, in plaats van uit een mentaliteit van overvloed.’ En: ‘Het christelijke leven bestaat niet zozeer uit een set overtuigingen, maar vooral uit een set levenspraktijken’. Zo luiden twee van de vele prachtige statements van Jos Douma in dit heldere, vernieuwende en praktische boek over de kerk. Jos weet heerlijke inzichten van mensen als Tim Keller, Henry Nouwen, Larry Crabb en Gary Chapman te verweven met de inzichten die bij hem in de loop der jaren zijn gegroeid over hoe de kerk vandaag weer een ‘Jezusruimte kan worden, vol van de ‘inspirerende, genadige, uitnodigende, genezende, verlichtende aanwezigheid van Jezus en zijn Geest’. De overbekende drieslag van ‘woord, doop en avondmaal’ wordt ontdaan van alle mufheid en afstandelijkheid en komt als ‘samen lezen (Lectio Divina!), samen delen en samen eten’ uitnodigend nieuw aan bod. En de zondag is daarbij ‘slechts’ ondersteunend voor hoe mensen in de hele week werkelijk bij elkaar terecht kunnen. Dit boek laat je verlangen naar het goede leven!

Henk Mijnders, voorganger van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zwolle

Tijdens mijn werk merk ik een grote behoefte aan meer kennis van God en toewijding aan Jezus. Ik zie daarin de Geest werkzaam die ons trekt naar de Heer. Dit boek helpt om elkaar daarbij te steunen. Samen lezen, bidden, eten in de vrede van Christus die alle verstand boven gaat.

Henk Geertsema, directeur van het Praktijkcentrum van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

Wat is dit boek een verademing! In zijn ontdekkingstocht naar een hernieuwde manier van kerk-zijn komt Jos Douma niet op de proppen met het zoveelste missionaire model, maar gaat hij terug naar het DNA van de kerk. Jezus kwam om het volle leven te brengen, en door de Geest wordt dit echte leven werkelijkheid. Dát is het goede nieuws van de komst van Gods Koninkrijk. De kerk is oefenplaats voor dit Koninkrijk, en samen mogen we het goede leven ontdekken, ervan genieten, en het uitdelen. Een heerlijk ontspannen boek, dat tegelijk verlangen wekt.

Ronald Westerbeek, oud-kerkplanter en stafwerker theologie en toerusting voor New Wine