Iemand zei eens dat hij zich er over verbaasde dat christenen zo buitengewoon veel belangstelling hebben voor de drie jaren dat Jezus op aarde zijn werk deed (en waarvan de vier evangeliën getuigen) en zo weinig voor het feit dat hij al tweeduizend jaar lang de levende is, die woont in de hemel en in ons hart en die ons nooit verlaat.

Ik begrijp die verbazing wel. Want voor veel gelovigen lijkt Jezus nog steeds dood te zijn: ‘Hij is voor mij gekruisigd en nu heb ik de vergeving van de zonden en mag ik naar de hemel.’ Dat lijkt wel eens de inhoud van het geloof te zijn van veel christenen. Past precies op een eurocent. 

Ik geloof van harte dat Jezus Christus de levende is en dat dat ongelooflijk veel verschil maakt voor mijn leven van elke dag. Maar die aandacht voor de drie jaren dat Jezus op aarde werkte en die heel sterk in het teken van het lijden staan, zorgt er wat mij betreft voor dat ik nooit uit het oog verlies dat er in de handen van de opgestane wonden zitten, littekens van de gaten waar de spijkers doorheen waren gegaan. En altijd als ik probeer om me voor te stellen hoe Jezus naar de hemel ging, zie ik zijn zegenende armen en die handen met die gaten.

Daarom is er een aanduiding van Christus die me lief is geworden: hij is de gekruisigde opgestane, of de opgestane gekruisigde. Als we meer zo leren spreken over Jezus, dan zullen we het kruis nooit vergeten en dan zullen we zijn levendmakende kracht ook nooit vergeten.

En dan kunnen we vandaag ook voluit genieten van het leven van Jezus. Want je hoort het goed: ‘De Heer is waarlijk opgestaan. Hij leeft!’ Het leven van Christus staat voor zijn kracht in mijn leven. Met hem ben ik opgestaan en mag ik een leven leven dat vol is van zijn kracht, van zijn vreugde, van zijn zorg, van zijn heerlijkheid, van zijn eindeloze genade en barmhartigheid. In hem mag ik een krachtige christen zijn!

Al weer heel wat jaren geleden introduceerde Shell een nieuwe benzinesoort. De naam ervan is V-Power. V-Power staat voor een benzine die de automotor krachtig maakt:

  • een betere acceleratie, 
  • meer vermogen, 
  • minder vuilafzetting, 
  • een betere conditie van de motor en
  • minder verontreinigende uitlaatgassen.

Weet je wat de opstanding van Jezus betekent? Weet je wat het betekent dat je gelooft in de levende Christus? Dat er in jouw leven C-Power is, Christ-Power! De opstanding van Christus maakt van jou een krachtige christen. En als je gebruik maakt van deze C-Power, dan zal er dit gebeuren:

  • je leven zal in een stroomversnelling komen,
  • je zult een krachtiger geloofsleven krijgen,
  • in je hart zal minder vuil zijn en meer reinheid komen,
  • je geloof zal in betere conditie raken en
  • je zult in je gevecht tegen het kwaad, dankzij Gods krachtige genade, overwinningen behalen.

Een van de redenen waarom veel christenen zo lauw zijn, is dat ze niet echt geloven in de kracht van Christus. Ze nemen genoegen met de genade van de vergeving, maar hebben niet zoveel behoefte aan de genade van de vernieuwing. Ze willen wel de kruisgenade ontvangen maar niet de krachtgenade. En ze denken daarmee God te eren: ‘Kijk mij eens een armzalig christen zijn, daar wordt God alleen maar groter van.’

Maar zo eer je God niet. Je eert God niet door groot te denken over de zonde en de zondaar en klein over de Zoon. De Vader, die zijn Jezus zo mateloos bemint en bewondert, wordt verheerlijkt als we de volheid van zijn genade met beide handen willen aannemen. En in die volheid van genade vinden we ook kracht om bergen te verzetten. Ook in ons leven kan, dankzij de opgestane, het woord werkelijkheid worden dat in het leven van Paulus zo waar was: ‘Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft’(Filippenzen 4:13). De opgestane gekruisigde deelt kracht uit aan ieder die met lege handen klaar staat. Sterker nog: de opgestane gekruisigde is in eigen persoon de kracht in wie wij alles kunnen. Door hem staan ook wij nu al op in een nieuw leven.

God is op zoek naar mensen die dat met hart en ziel geloven.

God is op zoek naar jou.

Om te doen

Langs de snelwegen zie je zie je vaak reclame voor V-Power. Neem je voor om elke keer als je dat merk ziet staan (ook in folders of waar dan ook) even te denken aan de C-Power die we hebben door ons geloof in Christus, de Opgestane.

Om te leren

We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.

Romeinen 6:4

Om te bidden

Jezus Christus, u die leeft en leven geeft, want u bent God, wil mijn hart openen voor de gedachte dat ik in u alles kan wat u van mij vraagt. Bewaar me ervoor om, misschien wel met heel vrome redenen, te blijven in de zonde. Want u zegt het zelf in uw Woord, dat we niet bij de zonde mogen blijven om de genade te laten toenemen. Leer mij open te staan voor uw genadekracht en leer mij om daarin een sterke christen te worden, niet in eigen kracht. Amen.