[ Terug naar alle lessen ]

1 Leren om in Gods aanwezigheid te zijn

Intro

Je gaat deze online cursus volgen omdat je verlangt naar groei in je gebed. Want daar is deze cursus op gericht. Fijn dat je meedoet! Ik hoop dat het meedoen je de komende tijd veel zal geven. Ik heb er zelf in elk geval zin in om de cursus te geven omdat het gaat over thema’s die me na aan het hart liggen.

Als je wat meer uitleg wilt over de opzet van de lessen, dan kun je via de link hieronder naar een filmpje bekijken (en ook even met mij kennis maken).

1.1 Bidden: inspannen of ontspannen?

Je zou graag meer willen bidden, maar het lukt maar niet. Je zou graag meer stil willen zijn, maar het komt er niet van. Terwijl je er toch echt naar verlangt. Want je wilt graag leven in Gods aanwezigheid, op een bewuste manier.

Deze cursus gaat je helpen om een manier van bidden te ontdekken die meer gaat over het zoeken en ervaren van Gods aanwezigheid dan over bidden met veel woorden. Meer over stil zijn dan over praten. Meer over ontspanning in gebed dan inspanning.

1.2 Mag ik even stilte?

Belangrijk is hierin de stilte. Je zult waarschijnlijk net als ik de ervaring hebben dat stil worden niet gemakkelijk is. Zelfs niet in een tijd waarin we allemaal stil zijn gezet. Ook als je veel in huis bent nu, blijft het toch maar onrustig. Het kan helpen om dan gewoon even te gaan zitten en een mooi lied te luisteren. Of je maakt een korte wandeling in je eentje. Dat zijn beslist ook manieren om Gods aanwezigheid te zoeken.

Maar deze cursus gaat vooral over een verstillende manier van het zoeken van Gods aanwezigheid op drie manieren. Je zult in de loop van de komende weken – als je actief mee blijft doen – vertrouwd raken met drie manieren van bidden die helpend zullen zijn in het zoeken en ervaren van Gods aanwezigheid.

1.3 Drie gebedsvormen

Ik noem die drie manieren nu alvast. In de komende lessen zul je er meer over lezen en er ook mee geen oefenen:

  • Biddend bijbellezen (ook wel: lectio divina): je brengt tijd door met één korte bijbeltekst op een manier die je naar de stilte toe brengt, naar het rusten in Gods aanwezigheid..
  • Het Jezusgebed: een gebedszin die je gedurende een bepaalde tijd rustig herhaalt om zo je aandacht te richten op Gods aanwezigheid in het hier en nu.
  • Centrerend gebed: een manier van bidden die helemaal gericht is op de stilte en waarin je één woord hebt waar je steeds naar terug kunt gaan als je merkt dat je toch weer met andere gedachten bezig bent.

Ik wil je ook kennis laten maken met het woord contemplatie. Dat is voor de volgende les.

Reflectievragen

In elke les krijg je twee reflectievragen. Ik nodig je uit om echt even tijd te maken om over de vragen na te denken. Het kan helpen als je er voor jezelf iets over opschrijft.

  1. Wat is jouw verlangen als het gaat om groei in gebed? Wat wil je graag dat deze cursus je gaat brengen?
  2. Hoeveel tijd wil je dagelijks vrij maken om met deze cursus bezig te zijn? En hoe ga je ervoor zorgen dat je die tijd ook daadwerkelijk een plek geeft in je agenda?

Oefening

Elke les reikt je ook een oefening aan: iets om te doen en dus meteen in praktijk te brengen. Deze keer vraag ik je om zo aandachtig mogelijk te luisteren naar het lied waaraan de titel van deze cursus is ontleend: ‘Stil, mijn ziel, wees stil’. Je kunt het lied beluisteren door te klikken op de button hieronder.

Ga eerst rustig zitten, word even stil, en kies ervoor om je met al je aandacht te richten op de tekst van het lied. Als je het lied beluisterd hebt, stel je zelf dan de vraag: welke ene zin uit dit lied spreekt me nu bijzonder aan? En waar komt dat door?

Inspirerend citaat

Het is altijd weer inspirerend om wijze en bemoedigende uitspraken van anderen te lezen die gaan over gebed. In elke les deel ik zo’n (korte of langere) uitspraak. Deze is van Augustinus en is heel kort, maar nodigt uit om diep tot je door te laten dringen:

“Echt en volledig gebed is niets anders dan liefde.”

Verdieping

Heb je ruimte om nog wat meer te lezen of te bekijken? Probeer dan eens de volgende links:

  • Een essay dat ik eind 2018 geleden schreef voor het Friesch Dagblad: Mag ik even stilte?
  • Een korte column met de titel: Spatie.

Tenslotte

Heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar jos@levenindekerk.nl.

[ Terug naar alle lessen ]