• verdiep je eigen spiritualiteit
 • verrijk je kennis over spirituele stromen en spirituele disciplines
 • ontdek en ervaar hoe je aan de slag kunt met een ‘spiritueel tekort’
 • leer anderen te helpen in de ontwikkeling van hun spiritualiteit
 • ontdek de kerk als oefenplek voor spiritualiteit

De cursus ging niet door vanwege te weinig deelnemers.

Eén bron, zes stromen, twaalf disciplines

De laatste tijd wordt er regelmatig gesproken over een ‘spiritueel tekort’ in kerken en bij predikanten. Herken je dat? En raakt het bij jou ook een verlangen aan om daar iets mee te doen? Dan is deze cursus iets voor jou. Samen onderzoeken we spirituele stromen en maken we kennis met spirituele disciplines.’ Om Geestelijk te herbronnen.

In een vacaturetekst voor predikant stond te lezen, als een van de verwachtingen ten aanzien van de nieuwe voorganger: “een eigen inbreng aan bronnen en activiteiten waar hij/zij de eigen spiritualiteit mee voedt en de wijkgemeente nieuwe wegen kan tonen.” Dat is precies waar we in deze cursus mee bezig gaan: een verdieping en vernieuwing van de eigen bronnen van spiritualiteit om de gemeente spiritueel te kunnen voeden en voorgaan. We maken gebruik van twee boeken van Richard Foster (geboren 1942, bekend theoloog en auteur op het gebied van spirituele vorming) die we intensief lezen en verwerken om vervolgens ook de eigen persoonlijke spirituele praktijk te onderzoeken en te verrijken. Ook is er aandacht voor de vraag op welke wijze en op welke momenten je als predikant de gemeente spiritueel kunt verrijken.

DE DOCENT

Dr. Jos Douma is voorganger van de Plantagekerk in Zwolle, hij doceert het vak Christelijke Spiritualiteit aan de ETF in Leuven en biedt vanuit ‘School voor Spiritualiteit’ voor verschillende doelgroepen onderwijs en oefening in spiritualiteit aan. Hij schreef meerdere boeken over spiritualiteit en over kerk zijn.

WERKVORMEN

 • Colleges
 • Literatuurstudie en leesverslagen
 • Youtubefilmpjes kijken
 • Praktijkoefeningen
 • Klein onderzoek in eigen gemeente
 • Reflectieverslagen
 • Voorbereiding zelf te geven cursusavond in de gemeente

VERPLICHTE LITERATUUR

 • Richard Foster, Eén Bron, zes stromen. Op zoek naar evenwicht vanuit de grote geloofstradities van de kerk, Ekklesia 1999.
 • Richard Foster, Het feest van de navolging. Groeien in spiritualiteit, Ekklesia 2002.

AANBEVOLEN LITERATUUR

 • Robert E. Webber, The Divine Embrace. Recovering the Passionate Spiritual Life, BakerBooks 2006.
 • Nathan Foster, Achter de schermen. Op weg met de geestelijke disciplines, Navigator Boeken 2017.
 • Dorothy Bass, Practicing Our Faith. A Way of Life for a Searching People, John Wiley And Sons Ltd 2010.
 • Dallas Willard, The Spirit of the Disciplines. Understanding How God Changes Lives, HarperCollins Publishers 1991.
 • Gary Thomas, Jouw spiritualiteit. Geloven zoals je bent, Buijten en Schipperheijn 2010.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Cursusdagen (plan deze dagen van 7.00 tot 19.00 uur helemaal vrij, geen andere verplichtingen, geen verbinding met social media):

 • dinsdag 5 maart
 • dinsdag 26 maart
 • dinsdag 23 april 2019, van 11.00 tot 15.00 uur

Aantal deelnemers: 8 tot 12

Locatie: Theologische Universiteit Kampen

Investering: 395 euro

Meer informatie: contact@josdouma.nl

Aanmelden: pepredikanten.nl 

CERTIFICERING

De cursus heeft een omvang van 3 EC (9 uur college en 75 uur voor literatuurstudie, praktische oefening, reflectieverslagen). Om voor certificering in aanmerking te komen dient de cursist een ‘Persoonlijk Dossier’ in te leveren waarin hij/zij (volgens aanwijzingen die via een syllabus bij de cursus worden aangereikt) onder andere reflecteert op gelezen literatuur, reflectieverslagen van concrete spirituele oefeningen opneemt, een verslag van een klein veldonderzoek in eigen gemeente opneemt en omschrijft hoe hij/zij de de theorie en praktijk van spiritualiteit in het persoonlijke en professionele leven hoopt te integreren.