boekenlegger

In de talloze vormen die er te onderscheiden zijn als het gaat om het gebed, zijn deze vijf steeds als fundamentele basis terug te vinden: stil bidden, aanbidden, verootmoedigen, danken en voorbede doen.

Als het gaat om aanbidden is Paulus’ woord uit 2 Korintiërs 3 vers 18 heel belangrijk: ‘Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.’ De luister van de Heer aanschouwen, de glorie van Jezus bewonderen, dat is: aanbidden. Aanbidding concentreert zich op de Persoon van God, en op wie hij in Jezus Christus voor ons is.

Bij mijn boek ‘Jezus aanbidden. De glorie van Christus’ heeft de uitgever op mijn verzoeke een boekenlegger gemaakt die helpt om te groeien in aanbidding. Daarop staan de volgende veertig gebedszinnetjes (ik heb ze uit mijn hoofd geleerd):

[Namen van Jezus]

U bent de messias
U bent het lam van God
U bent de bruidegom
U bent Gods mysterie
U bent de Mensenzoon
U bent de goede herder
U bent Gods evenbeeld
U bent de hoeksteen
U bent de hogepriester
U bent het licht voor de wereld

[Deugden van Jezus]

U bent eeuwig
U bent goed
U bent wijs
U bent almachtig
U bent barmhartig
U bent rechtvaardig
U bent liefdevol
U bent nederig
U bent heilig
U bent alomtegenwoordig

[Daden van Jezus]

U bent mens geworden
U geeft onderricht
U geneest
U hebt geleden
U bent gestorven aan het kruis
U bent opgestaan uit de dood
U bent naar de hemel gegaan
U geeft uw Geest
U pleit voor ons
U komt terug

[Woorden van Jezus]

U zegt: kom tot inkeer
U zegt: kom naar mij
U zegt: maak je geen zorgen
U zegt: jullie licht moet schijnen
U zegt: mijn vrede geef ik jullie
U zegt: houd je aan mijn geboden
U zegt: ik was een vreemdeling
U zegt: vrienden noem ik jullie
U zegt: je hebt niet meer dan mijn genade nodig
U zegt: ik kom spoedig