Op zijn weblog www.emergingchurches.nl is Johan ter Beek momenteel bezig om een nieuwe monastieke regel te ontwikkelen en te introduceren. Heel boeiend! Deze ‘Zevende Regel’ werkt met een aantal kleuren. De kleur blauw binnen het kleurenpalet staat voor spiritualiteit: contemplatie, bijbellezen, bidden, stilte, geestelijke oefening, studie, onderwijs, retraite, verwondering etc.

Nu was ik gisteren in Giessendam, in bezinningshuis De Spil. Ik had daar een ontmoeting met Victor van Heusden, Anneke Heukelum en Hans van der Mey die alle drie intensief betrokken zijn bij De Spil als retraitecentrum (sinds 1995). Nu er concrete plannen zijn om slechts enkele kilometers verderop een nieuw retraitecentrum te starten (RenoVita in Bleskensgraaf), is het belangrijk om vanaf het begin goede contacten te onderhouden met elkaar en waar mogelijk elkaar te versterken. Het was een inspirerende ontmoeting en ik hoop van harte dat we naar de toekomst toe, ieder met eigen accenten, van betekenis mogen zijn in een samenleving waarin niet alleen onder christenen veel verlamngen is naar meer verstilling en verdieping.

Het mooie van de Zevende Regel van Johan ter Beek is dat hij met behulp van verschillende kleuren laat zien dat er meerdere belangrijke aandachtsvelden zijn. Een daarvan is dus het aandachtsveld van de spiritualiteit: blauw, de kleur van de hemel. Dat is om zo te zeggen de ‘specialiteit’ van een retraitecentrum. Tegelijk wordt duidelijk dat dit maar éénvan de mogelijke uitingsvormen en oefenvormen is van het leven met God én ligt er de uitdaging om als retraitecentrum niet alleen blauw te zijn maar ook op bescheiden manieren aandacht te hebben voor de andere kleuren (oranje: gerechtigheid; rood: naastenliefde; groen: duurzaamheid; paars: vasten en feesten; geel: gemeenschap).