Spiritualiteit is: leven in de Geest van Jezus. Spiritualiteit heeft alles te maken met de Spiritus: de Geest. In die zin betekent spiritualiteit voluit: Geestelijk leven.

Het is voor het christelijke geloof belangrijk om dan direct zichtbaar te maken over welke Geest het gaat: de Geest van Jezus Christus, die door hem is uitgestort op het Pinksterfeest en die zijn plaatsvervanger op aarde is, nu hij in de hemel aan Gods rechterhand zit.

In spiritualiteit staat voor mij daarom ook per definitie Christus centraal. Ik noem dat graag: christocentrische spiritualiteit. Dat betekent uiteraard niet dat het onbelangrijk zou zijn dat we in de Bijbel een drie-enige God ontmoeten – Vader, Zoon en heilige Geest, aan wie de eer van eeuwigheid tot eeuwigheid – maar wel dat we ook die drie-enige God alleen door Jezus Christus leren kennen. In hem opent zich de goddelijke Drie-eenheid liefdevol en uitnodigend naar mensen op aarde. Die liefdevolle uitnodiging betreft in de kern het leven: kies dan het léven!

Daarom speelt in mijn omschrijving van spiritualiteit dat woordje ‘leven’ ook een centrale rol. Daarin worden ons aardse, menselijke, kwetsbare en gekwetste leven en het hemelse, goddelijke, volmaakte en eeuwige leven van Jezus op elkaar betrokken. Leven zonder Jezus zit op dood spoor, leven in de Geest van Jezus is echt leven: vitaal, authentiek, oprecht, bezield, van binnenuit. Spiritualiteit heeft dus betrekking op echte leven zoals dat in de praktijk van elke dag vorm krijgt in onze relaties, ons werk en onze vrije tijd. Het is een innerlijk leven dat gestalte krijgt in hoe we spreken, handelen en omgaan met mensen. Dit echte leven wordt bijvoorbeeld in de volgende vier Bijbelwoorden aangeduid:

In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
(Johannes 1:4)

Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.
(Johannes 8:12)

Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.
(Johannes 10:10).

Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.
(Johannes 17:3)

Spiritualiteit is zo van meetaf aan verbonden  met het leven. Spiritualiteit is geen buitennissige, zweverige praktijk van enkele wereldvreemde Godzoekers die het aardse leven niet goed aankunnen – spiritualiteit wil vorm en inhoud krijgen juist in het aardse en alledaagse leven waar het leven van de Geest van Jezus een inpsiratiebron blijkt te zijn voor het omgaan met vreugde en verdriet, succes en mislukking, kracht en zwakheid, verleden en toekomst, donker en licht, geluk en depressie en alles wat zich aandient wanneer mensen zich overgeven aan de werkelijkheid waarin zij staan.