Spiritualiteit is een begrip dat heel veel door heel veel verschillende mensen en in heel veel verschillende contexten wordt gebruikt. Je kunt het verbinden met kunst, psychologie, new age, sterrenkunde, tuinieren, paranormale beurzen, business, reizen, yoga en zo nog wel wat meer. Het is een woord dat kenmerkend is voor de huidige 21e eeuwse cultuur waarin een zoektocht gaande is naar nieuwe ervaring en nieuwe zingeving.

Toch heeft het woord spiritualiteit allereerst christelijke wortels. Het woord Spiritus waaraan het ontleend is verwijst naar de Geest waarover in de Bijbel gesproken wordt: de Geest van God, de Geest van Christus, de goddelijke Adem die mensen doorwaait. Christenen doen er daarom goed aan dit woord vrijmoedig te gebruiken, juist ook omdat het gebruik ervan kan helpen om te laten zien dat de christelijke kerk een eigen en uniek geluid kan horen in een wereld waar hartstochtelijk naar spiritualiteit wordt gezocht. De christelijke kerk mag het lef hebben om die zoektocht op een noemer te brengen: de naam van Jezus.

Nu zijn er ook op het christelijke erf talloze definities van spiritualiteit mogelijk. Voor de aardigheid geef ik er één door, die al dateert van 1969 (toen al verscheen er een boek over spiritualiteit, dus het is historisch gezien niet heel erg juist om te zeggen dat er pas de laatste jaren brede aandacht ontstaat voor spiritualiteit: dat proces is al veel langer gaande). Het is een omschrijving van de theoloog C. Aalders: “Overal waar de mens met bewuste bedoelingen en op een min of meer methodische wijze bezig is zijn leven te doen beantwoorden aan een transcendente zingeving, is er sprake van spiritualiteit.” Een prachtige definitie, maar wel een beetje ingewikkeld. In elk geval levert het een paar aandachtspunten op die wel belangrijk zijn als je nadenkt over spiritualiteit: het gaat over mensen, het gaat over iets waar je bewust en min of meer methodisch mee bezig bent, het gaat over je leven, het gaat over antwoord geven aan iets wat boven je uit gaat, wat groter is dan jijzelf.

Zelf houd ik wat meer van eenvoud en directheid. En daarom kies ik voor deze definitie van spiritualiteit, christelijke spiritualiteit wel te verstaan, want daar gaat het nu over: spiritualiteit is leven in de Geest van Jezus.