boom4Het eerste van de drie thema’s waarop ik me het komende seizoen concentrer is ‘spiritualiteit’. Al jarenlang houdt dat thema me bezig en sinds een klein jaar breng ik datgene waar het me in mijn werk als predikant en auteur om gaat op de noemer van ‘spirituele gemeenteopbouw’. Spiritualiteit betekent daarbij voor mij: ‘leven in de Geest van Jezus’. Daar valt wat mij betreft zowel het ‘contemplatieve leven’ als het ‘actieve leven’ onder. Het contemplatieve leven staat voor het ‘in-leven’ (in-oefenen) van een spirituele grondhouding en het actieve leven staat voor het ‘uit-leven’ (uit-oefenen) van een spirituele grondhouding.

Nu ben ik wel vooral geïnteresseerd in de ‘in-leven’ kant van spiritualiteit: Hoe kun je groeien in een spiritueel leven? Welke geestelijke oefeningen kun je daarvoor inzetten? Hoe word je iemand die van binnenuit achter Jezus aan gaat? Dat zijn vragen die centraal staan in ‘spirituele gemeenteopbouw’. Deze benadering wil tot op zekere hoogte ook een reactie zijn op een nogal monomane nadruk de laatste jaren op ‘missionaire gemeenteopbouw’. Het werk van met name Dallas Willard is daarbij voor mij zeer inspirerend. Zijn The Divine Conspiracy. Rediscovering Out Hidden Life in God las ik in het voorjaar intensief. In de vakantie las ik delen uit zijn The Spirit of the Disciplines. Understanding How God Changes Lives. Het volgende citaat geef ik graag door omdat het mijn nadruk op spirituele gemeenteopbouw tegenover missionaire gemeenteopbouw ondersteunt:

There is a special evangelistic work to be done, of course, and there are special calling to it. But if those in the churches really are enjoying fullness of life, evangelism will be unstoppable and largely automatic. The local assembly, for its part, can then become an academy where people throng from the surrounding community to learn how to live. It will be a school of life (for a disciple is but a pupil, a student) where all aspects of that life seen in the New Testament records are practised and mastered under those who have themselves masterded them through practice. Only by taking this as our immediate goal can we intend to carry out the Great Commission.

Ik denk dat er drie vormen van gemeenteopbouw belangrijk zijn:

  • spirituele gemeenteopbouw
  • pastorale gemeenteopbouw
  • missionaire gemeenteopbouw

En ik ben dus sterk geneigd om de stelling te verdedigen dat de eerste fundameneel is en in de kerken veel te weinig aandacht krijgt. Belangrijk is wel dat het begrip ‘spiritualiteit’ iets van zijn zweverige image kwijtraakt.