stgermaineVandaag begint voor mij het nieuwe seizoen, ook op deze weblog. Graag begin ik even met een ervaring uit onze vakantie in Zuid-Frankrijk. Tijdens die vakantie ben ik twee keer een middagje alleen weggeweest, op retraite, in een klein en heel eenvoudig kerkje uit de dertiende eeuw, met een heel devotionele sfeer, op zo’n 5 kilometer afstand van de camping waar we zaten: Eglise de Ste-Germaine.

Ik bracht er een paar uur door om te bidden, te lezen (onder andere de Navolging van Thomas a Kempis) en gewoon stil te zijn. De tweede keer dat ik er kwam was er een groep van zo’n twintig mensen aanwezig. Voorin het kerkje lag een priester op de grond geknield die voorging in gebed en stilte. Ook werd er gezongen. Een heel intens gebeuren en voor mij volkomen onverwacht. Het bleek te gaan om een groep die op weg was naar Santiago de Compostella. Ze hadden twee priesters in hun midden die om de beurt voorgingen in de dagelijkse vieringen in steeds weer andere kerkjes en kerken.

stgermaine2Voor mij was deze ongedachte ervaring een soort bevestiging van waarover ik aan het peinzen was: wat moet er komend jaar centraal staan in mijn werk als predikant en auteur? Vorig seizoen had ik gekozen voor de drie thema’s ‘verbinding maken’, ‘contemplatie’ en ‘koninkrijk van God’. Voor het komende seizoen heb ik gekozen voor: ‘spiritualiteit’, ‘retraite’ en gebed’. De komende dagen zal ik er wat meer over vertellen.

Ik attendeer je vast op een aparte weblog die ik ben begonnen rond het nieuwe jaarthema van de Fonteinkerk: www.biddenishetbestebegin.wordpress.com.

En ik ben ook blij te kunnen melden dat ‘De ontmoeting. 12 uren met Jezus – retraiteboek’ is afgerond. Het binnenwerk van het boek is nu opgemaakt. Eind van de week gaat het naar de drukker en als alles goed gaat ligt het dan op 15 oktober in de winkel. Een deel van mijn website is er nu aan gewijd: www.josdouma.nl/retraite.