biddenbeginGisteren hebben we in de Fonteinkerk een begin gemaakt met het jaarthema ‘Bidden is het beste begin’. In veel preken zal ik het komende seizoen aandacht geven aan bidden. Ook bied ik praktische handreikingen aan om thuis persoonlijk of samen intensiever bezig te zijn met bidden.Alles is te vinden op:

www.biddenishetbestebegin.wordpress.com

Hieronder vind je ook de rechtstreekse links naar a) de gehouden preek in de morgendienst, b) een schema aan de hand waarvan je je eigen ‘beginsituatie’ kunt bepalen, c) een klein boekje dat je zelf kunt printen en vouwen met enkele kerngedachten uit de eerste preek en d) een kwartetspel voor kinderen.

’s Middags ging ik voor in een leerdienst in de Fonteinkerk. Ik had ervoor gekozen om in het kader van het Calvijnjaar iets door te geven uit het onderwijs van Calvijn over het gebed in zijn Institutie. Hier vind je de Handout Bidden met Calvijn. Ook even een citaat:

De Vader heeft gewild dat heel de volheid van zijn liefdevolle goedheid zou wonen in onze Heer Jezus Christus, opdat wij daaruit allen als uit een overvloedige bron zouden putten. Wij moeten in hem zoeken en van hem door gebeden vragen datgene waarvan we geleerd hebben dat het in hem is. Want wanneer wij weten dat God de Heer en gever van al het goede is, die ons uitnodigt om van hem te vragen, maar wanneer we ons niet tot hem wenden en niet vragen, zou dit ons niet tot voordeel zijn. Het zou zijn alsof iemand een schat die hem is aangewezen, in de aarde begraven en verborgen laat liggen.