Morgen hebben we in de Fonteinkerk de startdienst voor het nieuwe seizoen. Het valt dit jaar samen met het 25-jarig jubileum van onze kerk, dat wil zeggen: van ons kerkgebouw. Nadat het 50 jaar als bioscoop dienst had gedaan (het Frans Hals Theater – de laatste film die er gedraaid heeft was ‘Jesus Christ Superstar’) doet het sinds 1985 dienst als kerk. In september was toentertijd de officiële in gebruikname, vandaar dat we de maand september tot feestmaand hebbengebombardeerd.

Een momentum dus. En dat betekent voor een christelijke geloofsgemeenschap wat mij betreft niet alleen feesten maar ook vasten. Vasten in de zin van: naar binnen keren, verootmoediging, nagaan hoe het met onze zielen gaat en hoe het er met de ziel van de Fonteinkerk voorstaat. Drieënhalf jaar geleden was er ook zo’n momentum. Toen namen we de grondig vernieuwde kerk weer in gebruik na een verbouwingsperiode van ruim een jaar. Het was prachtig geworden en dat is het nog steeds. Maar toen heb ik me ook afgevraagd: wat zijn onz geestelijke verlangen nu we een vernieuwd gebouw hebben. Verlangen we ook naar geestelijke vernieuwing? Ik heb toen voor mezelf een notitie geschreven. Vandaag geef ik die graag door. Je vindt de notitie hier: Vernieuwde verlangens voor de Fonteinkerk. De kern eruit haal ik morgen in de preek naar voren en plaats ik hier nu direct in deze blogpost:

Luisteren naar Jezus’ belofte (‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft’) leidt tot de volgende verlangens voor ons gemeenteleven:

(1) Wij verlangen naar een hernieuwde liefde voor het Woord van God. Wij willen gemeente van het Woord zijn, we hebben de Schriften van Oud en Nieuw Testament lief! Wij willen een hoge prioriteit geven aan gezamenlijk en persoonlijk bijbellezen!

(2) Wij verlangen naar een hernieuwde concentratie op Christus in zijn glorie. Wij willen een gemeente zijn waarin de grootheid van Gods Zoon elke (zon)dag opnieuw beleden wordt omdat de Vader zoveel vreugde vindt in zijn Zoon! Wij willen Jezus kennen en liefhebben in zowel zijn lijden (als lam) als zijn luister (als leeuw)!

(3) Wij verlangen naar een hernieuwde aandacht voor de Geest van het Woord. Wij willen ons steeds meer overgeven aan de krachtige en liefdevolle werking van de heilige Geest door en rondom het Woord! Wij willen door het Woord van de Schriften heen de vergevende, genezende en bevrijdende kracht van Jezus’ Geest ondergaan en zo meer vrucht dragen als leerlingen van Christus!