Het Nederlands Dagblad heeft vanmorgen op pagina 2 een artikel dat tot stand kwam naar aanleiding van het door mij verzonden persbericht.  Voor het artikel werden ook vragen gesteld aan Paul Visser en Dick Westerkamp.

Predikanten in retraite

door onze redacteur Maurice Hoogendoorn

Bij menig predikant lijdt zijn spiritualiteit en persoonlijk functioneren onder de veelzijdigheid en drukte van zijn werk, constateert de vrijgemaakt/gereformeerde predikant Jos Douma. Hij biedt daarom vanaf november predikantenretraites aan. ,,Het is een soort uitgebreide sabbat, rusten bij God.’’

BLESKENSGRAAF – Predikantenretraites, ze beginnen populair te worden… (lees de rest op de site van het Nederlands Dagblad)