In de voorbije maanden ben ik intensief met twee thema’s bezig geweest: de doop en discipelschap. Dat had te maken met een prekenserie ‘Logo van het christelijk geloof’ en met lezingen voor een mannendag in Wezep. Mooie thema’s om mee bezig te zijn. Maar het gemeentepredikant zijn brengt met zich mee dat er zich weer nieuwe thema’s aandienen nog voordat de eerdere thema’s echt tot een afronding zijn gekomen (en een prekenserie kan naar mijn idee ook niet te lang duren omdat gemeenteleden zo’m serie dan als lang-dradig kunnen gaan ervaren). Dus de thema’s doop en discipelschap schuiven nu weer wat naar de achtergrond. Alle blogposts over die thema’s kun je lezen via de twee onderstaande links:

Over de doop
Over discipelschap

Nu de 40dagentijd in zicht komt (begin: woensdag 9 maart) wil ik me in de prediking gaan concentreren op het kruis. Komende zondag hoop ik te preken over 1 Korintiërs 2 vers 2: Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde.  Ik mag aankomende donderdagavond in Rotterdam ook een inleiding verzorgen op een gemeenteavond ter introductie op de 40dagentijd (de GKV Ichthuskerk gaat die periode beleven aan de hand van mijn boekje ‘Op weg naar Pasen. Jezus ontdekken in de 40dagentijd’) en daar zal het dan ook over deze thematiek gaan: Jezus Christus – de gekruisigde.

Ik laat me daarbij ook graag inspireren door een serie kruiswegstaties die ik via internet vond. Ze hangen in de H. Barbara in Heerlen en zijn geschilderd door Jef Hutschemaekers. Statie 5 zie je hier afgebeeld: ‘Jezus aanvaardt het kruis’. Maar wat betekent dat nu? Wat is de waarde van het kruis? Wat is het wonder van het kruis (titel van een boek van Wilkin van de Kamp dat ik bij de voorbereidingen van de preken ook graag wil gebruiken)? Kennen we als gemeente van Christus voldoende de volle breedte van de betekenis van Jezus’ kruisdood? Wat betekent het om gemeente rondom een Gekruisigde te zijn? Is de kwetsbaarheid en gekwetstheid van onze Heer terug te herkennen in de manier waarop we een geloofsgemeenschap zijn? Weten we als kruis-gemeente wat het is om een vergeven, genezende en bevrijdende gemeenschap te zijn? Echte 40dagentijdvragen. Maar beslist ook: 365dagentijdvragen.

De hele serie kruiswegstaties kun je hier bekijken: Kruiswegstaties van Hutschemaekers (H. Barbara Heerlen).