Het is afgelopen weken rustig geweest op de blog. Dat heeft te maken met de tijd die ik heb besteed aan een ingrijpend overlijden in de gemeente, een beroep van een andere kerk (Oosterkerk Groningen) en een week vakantie. Al met al is daardoor weinig terecht gekomen van mijn voornemen om de vragen die schriftelijk zijn gesteld tijdens de mannendag in Wezep hier op de blog te beantwoorden. En nu is wat mij betreft het momentum een beetje weg. Daarom voor dit moment een laatste blog over discipelschap. Ik heb toch nog even een vraag tussen de tientallen briefjes op mijn bureau  geplukt:

Ben je een bekeerling of een leerling als je zegt: ‘Ik geloof in God, Jezus en de Heilige Geest, maar ik vind het ook belangrijk om het geluk van de mens na te streven?

Laat ik eerst even het verschil tussen een bekeerling en een leerling uitleggen, een verschil dat ik tijdens mijn lezing heb gebruikt. Een bekeerling ben je als je als je over Jezus hebt gehoord, een zondaarsgebed hebt gebeden, vergeving van zonden hebt ontvangen en nu zeker bent van een plaatsje in de hemel (maar veel consequenties voor je leven heeft dit dus verder niet). Een leerling ben je als je Jezus bewondert om zijn macht en wijsheid en goedheid, als je ernaar verlangt om steeds in zijn nabijheid te zijn om je door hem te laten leiden en helpen in alle aspecten van je dagelijkse leven, zodat je steeds meer wordt zoals hij.

Als je overigens wat verder door wilt denken en lezen over deze thematiek kun je ook heel goed terecht in Tom Wright’s ‘After You Believe. Why Christian Charachter Matters’. Daarin vertelt Wright over iemand die pas tot geloof is gekomen en de basis van het christelijk geloof heeft omarmd, maar dan al snel de vraag stelt: En wat nu? ‘But what am I here for now? What happens after you believe?’ Wright werkt het antwoord uit door de karaktervorming van de christen centraal te stellen.

Als ik terugkeer naar de vraag, dan is mijn antwoord: het hangt er vanaf waar je je geluk zoekt. Een bekeerling zal zijn geluk zoeken in dit leven, in wat hier op aarde mooi, begerenswaardig en aantrekkelijk is: relaties, werk, bezit, macht, gerechtigheid, schoonheid enzovoort. Een leerling zal allereerst ontdekken dat al die dingen ons herinneren aan God (met een andere Wrightiaanse uitdrukking: ze zijn de echo’s van een Stem) en hij zal ernaar verlangen om met hoofd, hart en handen te leren begrijpen wat het betekent om je geluk alleen in God te zoeken. Tussen ‘geloven in God en Jezus en de heilige Geest’ en ‘geluk zoeken’ is alleen voor de bekeerling een tegenstelling, voor de leerling niet.

Over discipelschap zijn uiteraard ook talrijke boeken geschreven. Ik noem er nu tenslotte twee van een en dezelfde auteur:

Greg Ogden, Discipelschap met impact. Groeien als leerling van Jezus in een triade.

Greg Ogden, Van harte leerling van Jezus. Samen groeien in discipelschap.