In de voorbije maanden heb ik me weer vrij intensief afgevraagd vanuit welke missie ik nu precies leef en werk als predikant. De laatste weken heeft die vraag wat extra urgentie gekregen omdat ik een beroep naar een andere kerk aan het overwegen ben (Oosterkerk, Groningen).

Ik heb gemerkt dat een concrete formulering van zo’n missie voor mij erg helpend is. In 2002 deed ik dat voor het eerst: een persoonlijke visie formuleren. Die visie luidde toen:

Christus centraal in prediking en spiritualiteit, theologie en gemeente.

Centrum van die visie werd gevormd door ‘Christus centraal’. Een paar jaar geleden stelde ik de formulering een beetje bij (ik vond de formulering inmiddels nogal statisch, op het dogmatische af) en gebruikte ik ook wat meer woorden:

Mijn visie: Christenen (en daardoor kerken) die opbloeien in geloof omdat ze hun spiritualiteit focussen op Jezus Christus. – Mijn missie: Bezinnende teksten (preken, boeken, artikelen) en praktische handreikingen bieden met het oog op een christocentrische spiritualiteit die door christenen in het dagelijkse leven praktisch vorm kan worden gegeven.  – Mijn inspiratie: 1. Jezus Christus zelf en de aanbidding van hem. 2. De Bijbeltekst 2 Korintiërs 3 vers 18. 3. De spirituele vernieuwingsbeweging van de Moderne Devotie in de 15e eeuw.

Het derde element van de inspiratie is inmiddels weer volledig naar de achtergrond verdrongen (ondanks dit initiatief). Maar verder vind ik ook dat ik veel te veel woorden gebruik.

In de voorbije maanden en weken heeft zich deze korte en eenvoudige formulering steeds weer en steeds meer aan me opgedrongen als mijn missie:

Mensen bij Jezus brengen.

Ik heb steeds meer het gevoel dat hier alles in zit wat ik graag wil. Het gaat om Jezus! Het gaat om mensen! Het gaat om beweging! Vanuit deze missie kan ik alles wat ik als predikant doe en zeg en schrijf richting geven en focussen. Wat is preken? Mensen bij Jezus brengen! Van wat voor kerk wil ik voorganger zijn? Van een kerk die mensen bij Jezus brengt! Wat is pastoraat? Mensen bij Jezus brengen! Waar gaat het in het onderwijs in de gemeente om? Mensen bij Jezus brengen!

Die mensen, dat kan iedereen zijn: kerkmensen, christenen, ongelovigen, kinderen, jongeren, ouderen, denkers, doeners, dromers, verslaafden, armen, rijken. En dat eenvoudige zinnetje kleurt telkens weer anders al naar gelang je voor mensen een concrete doelgroep invult: verslaafden bij Jezus brengen is heel wat anders dan kinderen bij Jezus brengen. En kerkmensen bij Jezus brengen is heel wat anders dan sceptici bij Jezus brengen of zieken bij Jezus brengen of mannen bij Jezus brengen of vrouwen bij Jezus brengen.

En stel je eens voor dat je bij alles wat er in de kerk gebeurt en bij alle besluiten die er genomen moeten worden door een kerkenraad de vraag ging stellen: ‘Brengt dit ons (dichter) bij Jezus?’ – wat zou dat voor effect hebben! En ook deze vraag is boeiend: Wat gebeurt er wel niet allemaal als mensen bij Jezus gebracht worden? Wat gaat Jezus doen als mensen bij hem komen? Genezen? Bevrijden? Profeteren? Zijn Geest geven? Wijsheid geven? Een nieuwe begin maken? Vergeving schenken? De eerste liefde weer wakker roepen? Het is ongelooflijk spannend en verrassend wat er wel niet allemaal kan gebeuren als mensen bij Jezus worden gebracht!

Hier valt nog wel wat meer over te vertellen. Want er zijn natuurlijk talloze manieren waarop je deze missie kunt praktiseren.