Henk Medema heeft het al wereldkundig gemaakt: hij en ik hebben een klein ruilhandeltje opgezet! Henk Medema aan het woord:

Je mag het weten: ik beloofde de auteur een blog over dit boekje [‘Jezus uitstralen. Worden als Hij‘], omdat hij me toezegde iets te bloggen en te twitteren over Het Jezus-manifest, van Leonard Sweet & Frank Viola. Een soort ruilhandel dus in de social media, al is dat juist in het geval van Jezus allerminst geoorloofd – maar ik denk dat we door de vergelijking geestelijk rijker worden. Ik verheel dan ook niet dat als vanzelf de vergelijking zich aan me opdrong.

Zijn vraag aan mij was dus: ‘Besteed wat aandacht aan de Nederlandse vertaling van The Jesus Manifesto van Leonard Sweet en Frank Viola die in mei verschijnt.’ En mijn wedervraag was: ‘Besteed wat aandacht aan mijn Jezus-trilogie, omdat de drive achter die drie boeken wel eens precies dezelfde kon zijn als die achter Het Jezusmanifest.’

In mijn eerste blog over Het Jezusmanifest heb ik al een aansprekend citaat doorgegeven vanaf de eerste pagina’s van het boek. Maar voordat ik het ga lezen wilde ik me ook wat oriënteren op de receptie van het boek tot nu toe (dat overigens teruggaat op een korter Jesus Manifesto met de lange titel ‘A Magna Carta for Restoring the Supremacy of Jesus Christ‘. Door Johan ter Beek werd ik op het spoor gezet van een review van The Jesus Manifesto door Mark van Steenwyk, een Jesus Radical. Even wat informatie over de Jesus Radicals:

Our primary focus is to explore the theologically practical politics of a Jesus-centered life and how that way of life may benefit from a critical engagement with anarchist political stances (defined broadly as a commitment to critique of all forms of domination). (…) Jesus Radicals is a network of Christians who are also anarchists. (…) As a network, rather than an organization, Jesus Radicals has no membership, no dues or fees. We are people who sometimes live close to one another, sometimes far apart, but who stay connected both on and offline and have a broadly shared commitment to anarchic Christian faith.

Nu moet ik eerlijk toegeven dat de wereld van het anarchisme en dat in combinatie met christelijk geloof mij onbekend c.q. vreemd is, en dat ook politieke aspiraties aan mij niet besteed zijn. Toch sprak Mark van Steenwyk enkele wensen uit die ik mee laat klinken als ik het boek (met de Engelse ondertitel Restoring the Supremacy and Sovereignty of Jesus Christ, die in het Nederlands zo is vertaald: Het Jezusmanifest. Terug naar het hart van het christendom) ga lezen de komende dagen:

I wish this book were called Jesus Manifesto: Restoring the Subservience and Humility of Jesus Christ. I wish the book was influenced more by marginal voices and contained more of a liberationist understanding of the indwelling of Christ.

Oftewel: biedt het Jezusmanifest niet een eenzijdige benadering van de Persoon van Jezus Christus en wordt wel voldoende rekening gehouden dat Jezus zich over het algemeen vooral in de marge ophoudt, bij de armen en de zondaars, bij de nederigen van hart en bij de gevangenen en de zieken?

Nu al heb ik trouwens de indruk dat de Nederlandse ondertitel vrij ongelukkig gekozen is: de term ‘het christendom’ staat (in allerlei theologische en missionaire literatuur) naar mijn indruk inmiddels voor een fase van de geschiedenis van de christelijke kerk die voorbij is. Een wat dynamischer ondertitel was wenselijk geweest, bijvoorbeeld: Terug naar de kern van christelijk geloven en leven.

Nog een zoeksleutel die ik bij het lezen mee wil nemen: Mark van Steenwyk had al eerder de term Jesus Manifesto gebruikt als de naam voor de website www.jesusmanifesto.com die inmiddels overgegaan is naar www.jesusradicals.com (en kan het niet erg waarderen dat Viola en Sweet deze term van hem hebben geleend; lees: Reviewing Jesus Manifesto: Preface). Maar daarbij was hij principieel geïnspireerd door wat Jezus zelf zegt over zijn missie (by Jesus’ own, actual, manifesto) namelijk Lucas 4:18-19:

‘De Geest van de Heer rust op mij,
want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’
Klinkt dit ‘eigengeschreven’ manifest van Jezus voldoende door in het Jezusmanifest van Sweet en Viola?