Mijn Haarlems collega Jan Pool (voorganger van Shelter Haarlem) publiceerde onlangs een boek dat de moeite waard is. Daarom wijd ik er graag een korte bespreking aan!

De titel van het boek is: Droom in uitvoering. Ontdek Gods plan voor jouw leven. In eerste instantie haakte ik een beetje af bij die titel omdat die me nogal activistisch (‘werk in uitvoering’) in de oren klinkt en omdat ik het idee had dat ik het zoveelste boek in handen had waarmee (veelal jonge) christenen heftig op zoek kunnen gaan naar hun alleruniekste en allerinidivueelste plekje in Gods koninkrijk (en zolang ze dat niet gevonden hebben, komt er weinig uit hun vingers).

Maar toen ik Jan zelf tijdens een voorgangersontmoeting over zijn boek had horen vertellen en toen we tijdens die voorgangerslunch ook het spel gespeeld hadden dat bij het boek is gemaakt (vergelijkbaar met ‘Kaarten op tafel’ maar dan doelgerichter), smolt mijn aanvankelijke rerserve als sneeuw voor de zon en ben ik het boek gaan lezen.

Het mooie van het boek vind ik dat Jan Pool op een heel evenwichtige manier christenen aanmoedigt om zich bewust te worden van de bestemming van hun leven zodat uit hun leven kan komen wat God erin heeft gelegd (à la Efeziërs 2:10: ‘ Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid’). Daarbij wijst hij vijf aandachtsvelden aan die ontwikkeling nodig hebben als je ernaar verlangt dat Gods droom voor jouw leven (dus niet: je eigen droom voor jouw leven) realiteit wordt:

  1. Wandel met God
  2. Afrekenen met het verleden
  3. Karaktervorming
  4. Ontwikkelen van je geven
  5. Geloof

Op een mooie en vaak ook heel persoonlijke manier licht Jan Pool deze aandachtsvelden toe. Daarbij wijst hij het eerste aandachtsveld aan als echt ook het primaire en belangrijkste aandachtsveld (en als je Jan persoonlijk een beetje beter kent, weet je dat hij dit in zijn eigen leven ook waar maakt). Hierin gaat het om de ontwikkeling en het beleven van je persoonlijke vriendschap met God, Gods persoonlijke vriendschap met jou.

Er is veel meer te noemen waardoor de verschillende hoofdstukken van dit boek heel waardevol zijn. Ik denk daarbij ook aan het hoofdstuk over ‘Wie ben jij eigenlijk?’ waarin Jan Pool verwerkt – als basis voor zijn boek – wat Henri Nouwen ons op onnavolgbare wijze geleerd heeft over de vraag waar we onze identiteit moeten zoeken: niet in wat we doen, niet in wat we hebben, niet in wat anderen van ons zeggen, maar in het onvoorwaardelijk geliefd zijn door God: ‘Jij bent mijn zoon/dochter, in jou vind ik vreugde!’

De volgende citaten uit ‘Droom in uitvoering’ dienen tenslotte als nog eens een extra aanbeveling om dit boek te gaan lezen (en te bespeken in bijvoorbeeld kringen, met behulp van het spel dat bij het boek hoort):

God vindt de groei en ontwikkeling van je karakter belangrijker dan het in vervulling gaan van je droom! (47)

Moed is niet de afwezigheid van angst. Moed is de weigering om overmeesterd te worden door angst. (110)