Komende zondag 1 mei begin ik met een nieuwe prekenserie. Ik schreef er al eerder iets over: Kerk en karaktervorming, Vrucht en schijnvrucht en De vrucht van de Geest. En ook de serie met de titel Hoe word ik vriendelijk(er)? vormt al een voorstudie voor deze prekenserie. Verschillende mensen hebben meegedacht over een titel voor de prekenserie en ook hebben we in de Fonteinkerk een brainstormuurtje gehad met een handvol gemeenteleden. Uiteindelijk heb ik hiervoor gekozen (met een erop volgende toelichtende tekst):

Je bent een mooi mens…
Hoe Gods Geest je karakter vormt

Wat voor iemand wil jij zijn? Als je daarover met anderen in gesprek gaat, klinken er woorden als: authentiek, integer, liefdevol, inspirerend, vriendelijk, betrouwbaar. Met welke woorden zou je graag willen dat mensen jou beschrijven?

Een mooi mens zijn – wie wil dat niet!? Maar we worstelen ook allemaal met minder mooie eigenschappen: ongeduld, egoïsme, gebrek aan vergevingsgezindheid, een veroordelende houding. En soms vraag je je af: kan dat echt veranderen? Karakters verander je toch niet?

In de Fonteinkerk kun je in de lente en de zomer luisteren naar een tien-delige prekenserie over wat de Bijbel de ‘vrucht van de Geest’ noemt. Die vrucht wordt zo beschreven: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5 vers 22 en 23). Mooie karaktertrekken dus! En blijkbaar kun je daarin groeien, rijper worden, zoals een vrucht rijpt.

Wil je meer horen over karaktervorming en over de rol die God daarin speelt? Weet je dan welkom! De preken worden gehouden in de morgendiensten. Die beginnen om 9.30 uur. Op de site van de Fonteinkerk vind je de precieze data.

Je bent een mooi mens… Misschien verwacht je die boodschap wel niet in de kerk. Daar klinkt toch vaak de boodschap dat we juist niet zulke mooie mensen zijn vanwege onze tekortkomingen en zonden? Misschien denk je ook wel: ik zou het wel willen, een mooi mens zijn, maar eerlijk gezegd val ik me zelf nog behoorlijk tegen.

Of je nu christen bent of niet, we kennen allemaal het verlangen om een mooier en beter mens te worden. Daar heeft de Bijbel wat over te vertellen. Want God is bezig om onze karakters zo te vormen dat het beeld van God weer zichtbaar wordt in hen, dat ze gaan lijken op de mooiste mens die ooit leefde: Jezus.

In de prekenserie zal er aandacht zijn voor onder meer deze vragen:
• Wat is precies de Bijbelse betekenis van de verschillende elementen van de vrucht van de Geest?
• Wat doet God en wat kan ik doen als het gaat om karaktervorming?
• Hoe kan ik in de praktijk van elke dag groeien in de karaktertrekken waardoor ik een mooier mens word?
• Welke obstakels zijn er in mijn eigen leven en in onze samenleving die het tot bloei komen van de vrucht van de Geest juist belemmeren?
• Wat maakt het dat de genoemde elementen van de vrucht van de Geest specifiek christelijk zijn? Je hoeft toch niet per se in God te geloven om liefdevol, geduldig of zachtmoedig te zijn?
• Zijn er ook praktische oefeningen die me helpen om te groeien in bijvoorbeeld geduld of zelfbeheersing