Deze week verschijnt Het Jezusmanifest van Leonard Sweet en Frank Viola in een Nederlandse vertaling. Daar heeft Henk Medema voor gezorgd. Hij stuurde me enkele weken geleden al een digitale versie toe en daar heb ik intussen wat zitten lezen. Hieronder een paar citaten uit de inleiding (‘En wie ben ik volgens jullie?’) en hoofdstuk 1 (‘Het middelpunt van alle dingen’) van dit boek dat een hartstochtelijk en bewogen pleidooi is om Jezus Christus in alles centraal te stellen.

Christenen hebben ervoor gezorgd dat het Evangelie over zo veel dingen gaat – dingen buiten Christus om. Maar Jezus Christus is het zwaartepunt dat alles samenbrengt en er betekenis aan geeft. Zonder Hem verliest alles zijn waarde en zijn het maar losse stukjes die in de ruimte rondzweven. Inclusief jouw leven. (9)
Wat is dan het christendom? Het is Christus. Niets meer. Niets minder. Het christendom is geen ideologie en ook geen filosofie. En ook geen nieuw soort moraliteit, sociale ethiek of wereldvisie. Het christendom is het ‘goede nieuws’ dat schoonheid, waarheid en goedheid te vinden zijn in een persoon. En ware menselijkheid en gemeenschap zijn gefundeerd op en te ervaren door een relatie met die persoon. (9-10)
Wat betekent dit dan praktisch? Het betekent dat indien iemand tijdens zijn spreken echt geïnspireerd wordt door de Geest van God, zijn boodschap Christus is. Jezus zal door elk woord heen klinken. Waarom? Omdat de Geest volkomen gericht is op Christus. Het betekent dat Christus op de lippen van iedere persoon en iedere kerk zal zijn die in de Geest wandelt, en door hun handel en wandel heen straalt. Het betekent dat gemeenteleden hun Heer beter kennen dan dat zij hun gemeenteprogramma’s kennen. Het betekent dat Jezus vaak onderwerp is van hun gesprekken. Het betekent dat zijn melodie doorklinkt in hun handelen en weerklinkt in hun houding. (34)
Zelf voerde ik door het publiceren van drie boeken over Jezus een pleidooi om Christus centraal te stellen en hem te leren kennen als je alles: Jezus ontdekken, Jezus aanbidden, Jezus uitstralen. En in 2005 startte het initiatief van het Werkgezelschap Christocentrische Gemeente met als uitgangspunt (in dit basisdocument):
We zijn er van overtuigd dat we onze kracht niet allereerst moeten zoeken in gemeenteopbouwmodellen, in organisatorische en bestuurlijke vernieuwingen of in een grotere openheid voor de cultuur waarin we leven, maar dat het meer dan ooit belangrijk is om ons opnieuw te concentreren op Hem die we belijden als Hoofd en Heer, Heiland en Herder van de kerk: Jezus Christus.
Destijds schreef ik ook dit artikel: Welke Christus staat centraal. Het sluit af met deze woorden:

Deze Christus heb ik lief met diep ontzag. Ik ben geroepen om in gemeenschap met Hem te leven. En elke dag opnieuw probeer ik beter te begrijpen, wat Hij bedoelt met deze woorden: ‘Zonder Mij kunt u niets doen’ (Johannes 15:5).

Prachtig dus dat er nu een boek verschijnt dat hetzelfde doel heeft: bewondering voor Jezus wekken, elkaar helpen om terug te gaan naar datgene waar het in het christelijk geloof ten diepste om gaat: Jezus kennen.

p.s. Maak ook eens kennis met de artikelen en boeken van James Fowler op zijn site www.christinyou.com, speciaal dit artikel: Christianity IS Christ. An article that states that Christianity is the reality of the ontological dynamic of the life of the risen Lord Jesus in the believer.