Vorige week vrijdag vond er een inspirerende brainstormsessie plaats in Amsterdam. Met z’n zevenen zaten we bij elkaar en vroegen ons af: Hoe kan Total Church van betekenis zijn voor Nederland? Kan Total Church uitgroeien tot een belangrijek kerkvernieuwingsbeweging in Nederland?

Het was een verkennend gesprek en er zijn geen concrete actieplannen gemaakt. Wel was er een gedeeld gevoel dat Total Church toekomst heeft in Nederland. Hoe? Dat weten we niet precies. Daarin moet de Geest maar een weg wijzen.

Wie niet op de hoogte is met Total Church kan zichzelf hier wat inlezen: www.bam-boo.nl/total-church (met veel doorverwijslinks). Zelf schreef ik eerder: Hoe radicaal is Total Church? en Pastoraal of missionair of eerherstel voor het pastoraat. Ik doe hier geen verslag van de brainstormsessie maar noem, geïnspireerd door het boeiende gesprek, nu zeven redenen waarom Total Church volgens mij toekomst heeft in Nederland.

  1. Total Church legt nadruk op de gemeenschap. Dat is een prominente karaktertrek van de benadering van Total Church: naast het woord van God is de gemeenschap met elkaar een zeer wezenlijk middel om mensen in contact met Jezus te brengen. Ik noem dit daarom ook als eerste. We zijn in de protestantse traditie erg gewend geraagt aan het mantra ‘Het Woord moet het doen!’ Dat mag wel eens gecorrigeerd worden, of op z’n minst genuanceerd. De gemeenschap moet het doen! Total Church biedt daarom ook een belangrijke bijdrage in het gesprek over de eenzijdige focus op de kerkdienst-met-verkondiging als zou dat de allerbelangrijkste en eigenlijk zelfs enige plek zijn waar ‘het’ gebeurt.
  2. Total Church legt nadruk op het woord van God. De kracht van Total Church zit in de combinatie van evangelie en gemeenschap. Daarin is deze beandering beslist ook een echo van ‘Het woord moet het doen’, maar dan wel op een manier die volledig recht wil doen aan de kerk als gemeenschap en aan gemeenscahpsvorming als een basisprincipe van evangelisatie.
  3. Total Church is eenvoudig en alledaags. We worden niet opgeroepen tot de zoveelste evangelisatie-actie in georganiseerd verband! Wat een opluchting. Evangeliseren hoeft niet meer. Of, met de titel van een boek dat binnekort verschijnt (auteur Mark de Boer): Nooit meer evangeliseren! Het gaat er alleen maar om dat we als gewone mensen gewone dingen doen samen met andere gewone mensen die Jezus nog niet kennen. Dus het gewone huis-yuin-en-keuken leven komt in beeld zoals we dat in gezinsverband bijvoorbeeld beleven, of in de buurt. Total Church is kerk zijn ‘on streetlevel’, zoals Steve Timmis tijdens de conferentie op 9 april in Nederland voortdurend benadrukte zei (kijk hier).
  4. Total Church is geen concept. En nu word ik als Nederlander helemaal blij: er wordt me hier niet een nieuw model opgedrongen, een zoveelste vijf- of tienstappenplan, een zoveelste renovatie van e kerk volgens van tevoren precies aangegeven patronen. Nee, hier worden basisprincipes aangereikt die in elke context en in totaal verschillende vormen gestalte kunnen krijgen. Oók in een gewone traditionele kerk
  5. Total Church is een herwaardering van het pastoraat. In de brainstormsessie bracht ik dit element zelf vooral ook in. Ik heb lang het idee gehad dat pastoraat maar iets was voor naar binnen gekeerde kerken met a-missionaire predikanten van het type herder-en-leraar, die vooral op de kudde passen. In het boek over Total Church wordt (en ik hoor daarin ook echo’s van het onderwijs van Larry Crabb over pastoraat en verbondenheid) het pastoraat een grote misionaire waarde toegekend. Bovendien wordt de zoek geraakte therapeutische kracht van de christelijke geloofsgemeenschap (en de missionaire kracht daarvan) geherwaardeerd.
  6. Total Church legt de nadruk op zijn in plaats van actie. Kerk zijn en christen zijn op een door Total Church geïnspireerde manier legt de nadruk op zijn, identiteit, en niet op doen, actie. Je kunt er op dit eigen moment mee beginnen of mee bezig zijn. Er zijn geen vergaderingen en commissies voor nodig. Christen zijn op de plaats waar je bent en in de contacten die er al zijn – daar draait het om.
  7. Total Church leert ons ‘gospel intentionality’ te beoefenen. Mijns inziens is één van de belangrijkste motieven van Total Church: ‘Ordinary people doing ordinary things with gospel intentionality’. Dat moeilijk vertaalbare ‘gospel intentionality’ (lees: Total Church is een levensstijl) raakt aan het hart van Total Church: doe alles wat je zegt of doet met in je hart een brandend en actief verlangen om iets van Jezus te laten zien, zijn koninkrijk present te stellen, het evangelie tastbaar en ervaarbaar te maken in het gewone alledaagse leven.

Er zijn vast nog meer redenen waarom Total Church een veelbelovend Nederlands perspectief biedt. Kun je ook zulke redenen noemen. Schrijf ze hieronder op in een reactie!