Al eerder schreef ik over vierdimensionale gemeenteopbouw en over een 4D-manier van kerk zijn. Toen gebruikte ik twee andere plaatjes dan de afbeelding die je hier nu ziet. Bijgaande afbeelding ontstond tijdens de voorbije maanden toen ik me verder aan het bezinnen was rond de vraag hoe ‘klassiek’ kerk zijn en missionair gemeente zijn zich tot elkaar verhouden.

‘Klassiek’ kerk zijn

Ik heb lange tijd in mijn gedachten (en praktijk) geworsteld met wat ik eigenlijk als tegenstelling zag: de gemeente die naar binnen gericht is en eigenlijk vooral pastoraal wil zijn en de gemeente die naar buiten gericht is en eigenlijk vooral missionair wil zijn. Daar kwam ook een klein minderwaardigheidscomplexje bij: ik was (en ben) maar een gewone dominee (primair van het type ‘herder en leraar’) en ik was (en ben nog steeds) geen missionaire predikant of zelfs kerkplanter c.q. gemeentestichter. En als ik alles wat er in de pers en in boeken en op internet geroepen wordt mag geloven, dan is kerkplanting en gemeentestichting en missionair kerk zijn hot terwijl klassieke kerk zijn (zo een waar een ‘herder en leraar’ is) zó uit is.

Genuanceerd

Maar in de loop van de tijd lukte het me om hier wat genuanceerder naar te kijken. En ik ontdekte hoezeer juist datgene waar de ‘klassieke’ kerk vanouds goed in is (of althans behoort te zijn) van cruciaal belang is voor missionair gemeente zijn. Daarover wil ik de komende dagen een paar keer wat schrijven. Ik heb ook drie concrete aanleidingen om hier nu wat intensiever mee bezig te zijn:

  1. Vorige week vrijdag maakte ik op Amsterdam Centraal Station een brainstormsessie mee waarin deze vraag centraal stond: ‘Is het gedachtegoed van Total Church het waard om tot een Nederlandse beweging uit te groeien voor kerk-zijn vandaag? In die brainstorm was bijgaande afbeelding onder meer input van mijn kant.
  2. Komende zaterdag hebben we als kerkenraad van de Fonteinkerk Haarlem een bezinningsdag. Thema is: ‘De kerk en de kern. Over de vier dimensies van gemeente zijn. ‘ Je raadt het al: op die dag staan we ook stil bij de afbeelding die ik hier introduceer.
  3. Op donderdag 13 oktober mag ik een spreekbeurt houden tijdens een door ECM (European Christian Mission) georganiseerde avond met de titel ‘Hart voor Slovenië‘. Mijn neef Jos Douma is ambassadeur in Slovenië en zal over dat land vertellen, en ik mag iets zeggen over de relatie tussen (klassiek) gemeente zijn en christelijke gemeenschapsvorming elders in Europa.
Dus de komende dagen mag je nog een paar meer bijdragen verwachten rond dit thema!
Vraag: Wat herken je in de bijgaande afbeelding van je eigen visie op missionair gemeente zijn?