Via een artikel in het Nederlands Dagblad van zaterdag 21 januari ‘90 km/uur geeft rust‘ maakte ik kennis met de ‘Club van 90’: een club mensen die er voor kiest om langzamer te rijden, niet harder dan 90 kilometer per uur. Met de woorden van de website www.clubvan90.org: de clubvan90 is een initiatief dat mensen wil inspireren om gezamenlijk wat gas terug te nemen op de snelweg.

Nu gaat het me niet direct om die 90 km/uur, maar wel om de weg waarlangs de initiatiefnemer Matthijs Lievaart uit Utrecht deze inspirerende visie verspreidt, namelijk in drie stappen: ‘Het gaat er mij om dat je gewoon doet waarin je gelooft, dit zichtbaar maakt, en het vervolgens deelbaar maakt’. Dus:

  • doen
  • zichtbaar maken
  • deelbaar maken

Ik realiseerde mij dat veranderingsprocessen in de kerk volgens dezelfde stappen werken. Zo heb ik aan het begin van 2012 dit als mijn goede voornemen geformuleerd: ‘Meer gebed, meer bijbel, meer Jezus’. Dat is allereerst mijn persoonlijke voornemen, maar omdat ik predikant ben heb ik de neiging om zo’n voornemen ook een bredere uitstraling te laten krijgen, allereerst in de gemeente, maar ook via bijvoorbeeld internet.

En toen ik dat verhaal over de club van 90 las, dacht ik: dat is dus precies wat ik ook probeer te doen:

  • doen: zelf meer bidden, meer bijbellezen en meer gericht zijn op Jezus (door daar dagelijks echt tijd voor te maken, door intensief met het Marcusevangelie bezig te zijn, door spirituele lectuur die me laat groeien in mijn bewondering voor Jezus);
  • zichtbaar maken: erover vertellen in een kerkdienst, er iets over schrijven op mijn weblog, een bijbelleesrooster aanbieden die ik zelf ook volg;
  • deelbaar maken: de sociale media inzetten om anderen mee te laten bewegen en met elkaar in contact te brengen om hen zo te inspireren om in hun eigen leven te komen tot meer gebed, meer bijbel en meer Jezus.

Ik merk dat ik dus steeds weer op zoek ben naar concrete antwoorden op de vraag hoe (spirituele) veranderingsprocessen werken, hoe mensen in de kerk meegenomen worden in een veranderingstraject en hoe mensen geïnspireerd kunnen worden voor datgene waar ik zelf ook inspiratie uit haal. Het verhaal van de club van 90 reikte zo weer een stukje van het antwoord aan:

  • doen
  • zichtbaar maken
  • deelbaar maken

www.tijdmetjezus.nl
www.josdouma.nl/verrastdoorjezus