Op de blogpost Is #MEER een mooie missionaire campagne? Ja/Nee reageerden veel mensen met zowel bijval als kritiek voor de missionaire campagne van #MEER. Hans Eschbach, initiatiefnemer van dit project vanuit het Evangelisch Werkverband, plaatste zelf ook een reactie! Zijn reactie heb ik hierbij geüpgrade tot een gastblog in de hoop dat het gesprek wordt voortgezet!

Beste Jos,

Wat een discussie! Super hoe mensen meedenken en meezoeken naar de beste manier om in de 21e eeuw spirituele zoekers op het spoor van Jezus te helpen.
Ook ik heb niet de gedachte, dat Project MEER nu de enige en allerbeste manier is om mensen op het spoor van Jezus te brengen. Maar het is wel een manier. Vooral ook het creeeren van een momentum voor het gesprek over een onderwerp, waar heel veel mensen mee bezig zijn.

Mag ik een beetje reageren op een paar punten?

Allereerst: Project MEER heeft een bovenkant en een onderkant: de bovenkant is die grote actie, het creëren van een momentum: hoe zou het zijn als in september 2012 heel Nederland met elkaar in gesprek is over de vraag is ‘Is er meer?’ en dat christenen het initiatief nemen voor dat gesprek en richtingaanwijzers naar Christus mogen zijn? Naast de glossy betekent dat: een publiciteitscampagne in alle media in september, de website www.isermeer.nl als een follow up en vervolg, facebook- en twitteracties, enz.

Maar de onderkant is veel belangrijker: we vragen christenen in Nederland om voor hun buren te bidden: wie wonen er eigenlijk bij jou in de straat? Wat weet je van je buren? Hoe kun je voor hen bidden? Hoe kun je voor hen geven (door de magazines die je verspreid zelf te betalen) en hoe kun je naar ze toegaan: door het blad door de bus te doen, maar als je de vrijmoedigheid hebt: persoonlijk te overhandigen. Als kerk kun je dat doen door bijv. een bepaalde wijk rond het kerkgebouw te kiezen. Maar ook dan is de uitdaging voor elk gemeentelid om biddend bezig te zijn in het bouwen van relaties.
Daarnaast is september de startmaand, dus je startweekend als kerk met het thema, de Alphacursus met het thema, de groeigroep, enz. enz. Op de site www.isermeer.nl komt een postcodecheck, waar mensen hun eigen postcode invullen en dan zien, waar de dichtstbijzijnde huiskamerkring, Alphacursus of deelnemende gemeente e.d. is. Natuurlijk kun je het blad ook gericht verspreiden in de eigen vriendenkring en/of op strategische tafels in wachtkamers e.d. leggen.

Al met al heeft deze grote landelijke actie daardoor een heel kleinschalige uitwerking en stimuleert het christenen het gesprek met de eigen buren aan te gaan over die kernvraag.

Alle informatie over de actie is te vinden op de site www.kerk.nl. Daar komen ook preekschetsen, toerustingsprogramma’s voor gemeenteavonden e.d. Vanaf nu tot september is het de tijd voor het groeien van visie en het toerusten van de gemeenteleden voor het missionaire gesprek. In september is het de actie, met daarna de uitloop in de reguliere lokale activiteiten.

Naast de ‘oude’ media (papier) zal er ook volop gebruik gemaakt gaan worden van de nieuwe media, zoals twitter, facebook, enz. De prijs van het blad (€ 2,00) dekt alle kosten. Giften voor dit project zijn dus niet nodig. We hebben alleen een ‘verspreidingsfonds’ voor mensen die wel willen geven, maar zelf niet kunnen gaan.

Ik hoop hiermee de visie achter Project MEER iets meer te hebben uitgewerkt. Voor ideeen, suggesties, aanvullingen, meedoen: info@kerk.nl.

Shaloom,

Hans Eschbach