De Nederlandse vertaling van een belangrijk boek is verschenen! En dat is een felicitatie waard aan het adres van de uitgever: Insideout Publishers. Het boek ‘The Divine Conspiracy. Rediscovering Our Hidden Life in God’ is nu beschikbaar onder de Nederlandse titel ‘Gods geheime plan. De herontdekking van een leven met Jezus.’

Ik mocht er een korte aanbeveling voor schrijven:

Geen ander boek heeft me meer geholpen om te leren zien waar het op aan komt: dat we als leerlingen van Jezus gelijkvormig worden aan Christus. Hier ligt voor de kerken vandaag een grote en inspirerende uitdaging!

Het boek bevat een grootse beschrijving van het onderwijs van Jezus waarin de overvloed (abundance) en de gehoorzaamheid (obedience) van het koninkrijk van God centraal staan. Dallas zegt zelf (blz. 366):

Een van de belangrijkste bedoelingen die ik heb met dit boek over Jezus en zijn koninkrijk is ons bewust te maken van de afwezigheid van Jezus als leraar, zodat we daar verandering in kunnen brengen.

Zijn boek is een daad van verzet tegen een christendom dat verworden is tot ‘zondenmanagement’ en dat Jezus alleen nodig heeft als de grote vergever van zonden. Jezus kwam geen vergeving van zonden brengen (dat ook wel) maar het koninkrijk van God op aarde zoals in de hemel.

Scherp wijst hij ook aan hoezeer de kerk tekort schiet in het vervullen van de centrale opdracht van Jezus: leerlingen maken (blz. 348):

Het ontbreken van discipelschap is de olifant in de kerk. De olifant is niet de veelbesproken morele neergang, het financiële wanbeleid, of de verbazingwekkende overeenkomst tussen christenen en niet-christenen. Dat zijn alleen maar gevolgen van het onderliggende probleem. De fundamentele negatieve realiteit onder de huidige christelijke gelovigen is dat ze nalaten voortdurend te leren hoe ze hun leven kunnen leiden in het koninkrijk in ons midden. En die realiteit wordt geaccepteerd. Het feit dat bij belijdende christenen onderscheid gemaakt kan worden tussen mensen die hun hele leven toewijden aan God en mensen die als consument of cliënt in de kerk komen, is nu al vijftienhonderd jaar lang een geaccepteerde realiteit.

Kerken en voorgangers die aan deze thematiek aandacht willen geven, kunnen niet om dit boek heen!

INHOUDSOPGAVE:

1 Nu al leven zoals in de eeuwigheid
2 Het evangelie van zondenmanagement
3 Wat Jezus wist: onze wereld is vol van God
4 Het goede leven – de zaligsprekingen
5 De gezindheid van het koninkrijk: meer dan de goedheid van de schriftgeleerden en farizeeën
6 Investeren in de hemel: Laat je niet misleiden door status en rijkdom
7 De gemeenschap van liefde en gebed
8 Wat het betekent om een leerling van Jezus te zijn
9 Worden als Christus, een leerweg
10 Het herstel van alle dingen

Wie meer over en van Dallas Willard wil lezen, kan sinds kort terecht op een Nederlandstalige website: www.dallaswillard.nl