Vers van de pers rolde gisteren mijn nieuwe boek: ‘Je bent een mooi mens. Ontdek hoe God je karakter vormt’. Verschenen bij uitgever Ark Media (op de foto zie je de uitgever Paul Abspoel mij het eerste exemplaar overhandigen). De mensen van deze uitgeverij hebben geweldig hun best gedaan om er een prachtig boek van te maken. En dat is gelukt!

De oorsprong van het boek ligt in een serie preken die ik van mei tot september 2011 heb gehouden in de Fonteinkerk. De preken gingen over de vrucht van de Geest. Destijds was het van mijn kant ook een oefening in ‘inclusief preken’: de boodschap van het evangelie zo verwoorden dat ook zoekers en niet-christenen de relevantie ervan kunnen ervaren.

De de inhoud van de prekenserie in boekvorm beschikbaar is, zie ik ook dat ik met dit boek een bijdrage wil leveren aan het hebben van aandacht voor karaktervorming als een wezenlijk agendapunt van de lokale kerkgemeenschap. Kort voor de zomer verschenen er twee boeken die ingingen op de kerk als karaktervormende gemeenschap (Oefenplaatsen van Herman Paul en Bart Wallet) en op de missionaire noodzaak van spirituele vorming in de theologische opleiding (Cossroads van Robert Doornenbal). Ik schreef toen een serie blogposts over ‘Gezocht: een kerk die mijn karakter vormt‘ omdat ik geloof dat hier vandaag de dag een urgentie (spirituele en missionaire) taak van de kerken ligt: mensen helpen om meer op Jezus te gaan lijken. Waarom? Omdat het zichtbaar worden van de vrucht van de Geest in het leven van zijn kinderen Gods (missionaire) tactiek is om mensen om aan Jezus te herinneren!

Dit thema (noem het: karaktervorming of spirituele vorming) moet met enige urgentie op de agenda van de kerk komen. Gewoon heel praktisch door een focus op de vrucht van de Geest: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Uit het nawoord:

Ik geloof dat karaktervorming een van de belangrijkste dingen is waar het vandaag in de kerk om moet gaan. Want christen zijn betekent dat je dichtbij Christus leeft en daardoor steeds meer op hem gaat lijken. En dat komt vooral tot uitdrukking in de schitterende karaktertrekken die samen de vrucht van de Geest vormen.

Ook als het gaat om de missionaire uitstraling van jou als christen of van de kerk, dan is deze vrucht van de Geest zó belangrijk! Daarom wil ik je aanmoedigen om over de inhoud van dit boek met medechristenen in gesprek te gaan en om die gesprekgroepen ook een plek te laten worden waar ruimte is om te oefenen in het in praktijk brengen van de vrucht van de Geest.