Ik weet het wel: de vraag ‘Is er meer?’ van de campagne ‘Is er MEER?’ gaat er vooral over dat mensen op zoek zijn naar iets hogers, iets diepers, iets echters, iets waardevollers dan alleen maar het gewone alledaagse aardse leven. ‘Is er meer tussen hemel en aarde?’ Zo luidt de vraag volledig uitgeschreven.

Maar ik merk bij mezelf en ik zie om me heen dat heel veel mensen juist op zoek zijn naar minder. Want alles zit zo vol. De agenda zit vol. Ons hoofd zit vol. Ons huis staat vol. Onze mailbox zit vol. Onze koelkast ook. En de boekenkast en het tijdschriftenrek. Het is allemaal zo vol. Is er dan nog meer? Alsjeblieft niet! Laat het toch vooral een keer minder mogen zijn. Minder mail, minder agendapunten die afgewerkt moeten worden, minder deadlines die gehaald moeten worden, minder verplichtingen, een minder volle agenda.

Less is more! Zo zeggen de Engelsen het wel. Less is more. Minder is meer. Daarom wil ik in het kader van de vraag ‘Is er meer?’ die de komende tijd door vele gesprekken en ontmoetingen heen zal klinken een pleidooi voeren voor minder. ‘Is er minder?’ Is het mogelijk om me te concentreren op wat er echt toe doet? Wat kan ik schrappen? Wat blijkt echt niet zinvol of waardevol te zijn.

Ook de kerken zouden zich die vraag kunnen stellen. Is er minder? Kunnen we niet heel veel schrappen om ons tot de essentie te beperken? Er is zoveel gedoe en zoveel te doen in kerken.

En als we de vraag naar minder gaan stellen, ben ik er van harte van overtuigd dat we  ons kunnen concentreren op wat echt nodig is:

MEER liefde
MEER vreugde
MEER vrede

MEER geduld
MEER vriendelijkheid
MEER goedheid

MEER geloof
MEER zachtmoedigheid
MEER zelfbeheersing.

Oftewel: gaan we in kerken MEER van de (vrucht van de) Geest vinden? Want als dat gebeurt, zullen we ook zien dat spirituele zoekers naar zoiets verlangen: MEER mens te mogen worden door MEER van de Geest te ervaren.

De kerk heeft een uniek aanbod!

www.isermeer.nl
www.fonteinkerkhaarlem.nl
www.josdouma.nl