Als de kerk zich wil concentreren op datgene waar het in de kern om gaat, dan is een focus op Christusgelijkvormigheid volgens mij meer dan een goede keuze! De drie belangrijkste Bijbelteksten zijn in dit verband denk ik de volgende:

Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. (Romeinen 8:29)

Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u. (Galaten 4:19)

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. (2 Korintiërs 3:18)

Het proces van groei in Christusgelijkvormigheid (of: spirituele vorming) kan naar een model van Dallas Willard in beeld worden gebracht met behulp van een driehoek (zie ook deze blogpost). De drie punten van de driehoek staan voor:

  1. het actieve werk van de heilige Geest. Dit is het allerbelangrijkste: dat we leren openstaan voor wat de Geest doet, dat hij onze harten keer op keer opent voor de heerlijkheid van Christus (zie bv. 2 Korintiërs 3:18);
  2. de alledaagse gebeurtenissen (‘beproevingen’) in het gewone leven. Midden in het leven zijn er talloze momenten die ons uitdagen om in de Geest van Jezus’ te handelen en te reageren (zie bv. Jakobus 1:2-4);
  3. de bewust geplande geestelijke oefeningen. Hierin gaat het om spirituele disciplines zoals bijbellezing, gebed, stilte, meditatie, vasten, retraite, aanbidding etc. Deze oefeningen zijn de hulpmiddelen die God ons aanreikt  – en die ook door Jezus werden beoefend! –  om te groeien in spiritualiteit (zie bv. 2 Petrus 1:5-10).

In Dallas Willards boek ‘Gods geheime plan‘ maakt deze gouden driehoek deel uit van een ‘Curriculum voor Christusgelijkvormigheid’. Er is namelijk veel aan gelegen om doelgericht bezig te zijn met groei in Christusgelijkvormigheid en daarin voortdurend te zoeken naar het op elkaar betrekken van het onmisbare goddelijke werk van de Geest in dit proces én de onmisbare menselijke inspanning van de leerling van Jezus. Een (te) korte samenvattende weergave van dit curriculum van je hier: Een curriculum voor Christusgelijkvormigheid. Korte samenvattende weergave.