De thematiek van mijn nieuwe boek ‘Je bent een mooi mens. Ontdek hoe God je karakter vormt’ is voor de protestantse pioniersplek Crosspoint in Getsewoud een inspiratiebron voor een serie ‘inclusieve en prikkelende samenkomsten‘. Lees wat Taco Koster, voorganger van Crosspoint, daarover schrijft in onderstaande gastblog.


CROSSPOINT EN MOOI MENS
door ds. Taco Koster

Als protestantse pioniersplek wil CrossPoint een missionaire beweging zijn in de vinex Getsewoud (onder de rook van Schiphol). Een paar jaar geleden is gestart met de organisatie van zondagse samenkomsten in een schoolgebouw. Deze samenkomsten zijn gericht op zoekers en willen de relevantie van het christelijk geloof helder verwoorden.

Het laatste jaar groeit het besef dat we als beweging mank zullen lopen als dit het enige speerpunt blijft. Meer en meer wordt dat duidelijk dat het delen van het evangelie alles te maken heeft met het delen van je leven. Een missionaire insteek die Paulus scherp heeft verwoord in 1 Tessalonicenzen 2:8. Dit besef heeft tot gevolg dat we minder zullen insteken op activiteiten en dat we meer zullen investeren in toerusting: Hoe kunnen we elkaar helpen om te groeien in een missionaire levensstijl? Hoe kunnen we ons leven delen met buren en collega’s?

Ik vind het gaaf om te merken dat we deze twee invalshoeken kunnen combineren in de reeks Mooi Mens, die we nu in CrossPoint organiseren. De negen begrippen die benoemd worden bij de vrucht van de Geest zijn uiterst relevant voor vinexbewoners. Een prachtige kans om ‘inclusieve en prikkelende samenkomsten’ neer te zetten: Christenen én zoekers kunnen zich verwonderen over de wijsheid van de bijbel. Maar in deze reeks ligt dus ook een prachtige kans om CrossPointers te helpen om te groeien in een missionaire levensstijl. Het is waardevol om met elkaar in gesprek te raken over karaktervorming en de weerspiegeling van Jezus. Handvatten voor het delen van je leven met anderen…

We hebben ons trouwens voorgenomen om er de tijd voor te nemen. Het betekent dat we de ene zondag stil zullen staan bij het bijbelse spreken over één van de negen begrippen. Op de zondag daarna zoeken we naar concretisering. Twee voorbeelden: Het begrip vreugde gaan we verder uitdiepen met Gert-Jan van der Ende! Gert-Jan is één van de spelers van ‘Ernst, Bobby en de rest’. Hij heeft vast iets te vertellen over vreugde en humor, juist vanuit zijn christen zijn. En het begrip vriendelijkheid gaan we bevragen met de ‘gebiedsmanager’ in Getsewoud: Hoe kijkt hij als ambtenaar naar de problematiek in Getsewoud en wat zou een kerk daarin kunnen betekenen? Uitdagend genoeg!