Sjonge, wat heeft Paulien Vervoorn een dynamisch en enthousiast boek geschreven! Het boek is een feestje. Zo typeert de schrijfster het zelf, en dat is niet onterecht. Het plezier spat er vanaf.

Het boek (met als ondertitel: Vier wie je bent en wat je kunt) is een kleurig en spannend mozaïek van persoonlijke verhalen, inzichten en schema’s uit de psychologie en de coachingswereld, vernieuwende metaforen, talloze creatieve praktische oefeningen die je samen of alleen kunt doen én – last but beslist not least – bijbelse inzichten en verhalen en gedachten en concepten die het boek een gelovige diepgang geven die er mag zijn.

Paulien neemt de lezer (die hoort tot een doelgroep van zo rond de twintig, nog volop zoekend naar wat het leven te bieden heeft en wat Gods koninkrijk betekent) mee in een wervelend geheel dat beslist ook wel wat van de lezer vraagt. Het is geen trucendoos die open gaat met alleen maar hapklare brokken voor mensen die snel hun talenten willen ontdekken en ermee aan de slag willen gaan. Het gaat dieper. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het boek meer van je vraagt dan je misschien op het eerste gezicht had gehoopt.

Terecht, want het ontdekken van wie je bent is een spannende en belangrijke reis waarop een christen geen genoegen wil nemen met snelle antwoorden maar alleen met door het evangelie geïnspireerde richtingwijzers.

Het boek laat zich niet zo gemakkelijk samenvatten en dat ga ik dus ook niet doen. Ik wil alleen maar zeggen: Sjonge, wat heeft Paulien Vervoorn een dynamisch en enthousiast boek geschreven! En als je rond de 20 en christen bent of als je als mentor (in welke vorm dan ook) iets wilt betekenen voor jonge christenen in die leeftijdscategorie – laat dit boek dan niet ongelezen!