Morgen is er dan de studiedag ‘Spirituele vorming in de lokale geloofsgemeenschap‘ waarvoor ik samen met Hans Burger het initiatief heb genomen. Het begon met een mailtje op 19 juni 2012: “De laatste week heb ik een paar keer lopen denken: wat zou het mooi zijn als er een Studiedag rond ‘Spirituele vorming in de lokale geloofsgemeenschap’ kwam. Bijvoorbeeld in de Maand van de Spiritualiteit (Januari 2013). Roept dat idee ook bij jou direct warme gevoelens op? Locatie zou mooi de TU kunnen zijn. Een samenwerkinkje met de ETF. Afijn, ideeën en mogelijkheden genoeg.”

En nu is het dan zover: morgen 2 hoofdlezingen en 9 workshops, en vandaag worden er maar liefst 130 congresmappen klaar gemaakt. Ik hoop van harte dat het een inspirerende dag zal zijn die een impuls geeft an het structureel nadenken over en bezig zijn met spirituele vorming in de lokale kerken.

Zelf ben ik op dit punt erg geïnspireerd door Dallas Willard. Met name over zijn ‘Curriculum for Christlikenss’ ben ik erg enthousiast. Ik heb daar een Nederlandse samenvattende weergave van gemaakt die je hieronder aantreft:

EEN CURRICULUM VOOR CHRISTUSGELIJKVORMIGHEID
Korte weergave van het leerplan dat Dallas Willard aanbiedt in zijn boek ‘Gods geheime plan’ (hoofdstuk 9)

Welke vier zaken niet de hoofddoelen van het curriculum moeten zijn:
1) Zich aan de buitenkant conformeren aan het onderwijs van Jezus
2) Dogmatische correctheid
3) Trouw meedoen aan de kerkelijke activiteiten
4) Bijzondere geestelijke ervaringen

De twee hoofddoelen van het curriculum:
1) Het verstand gefascineerd laten zijn door God
a) God kennen en liefhebben als de Almachtige, Schepper van hemel en aarde
b) God ontmoeten als de God van Jezus en zijn volk
c) Gods hand zien in de gebeurtenissen in het leven van zijn leerlingen
2) Het breken van de kracht van de zonde en het verwerven van goedheid
a) Zich overgeven aan het werk van de heilige Geest
b) De verzoekingen in het alledaagse leven zien als groeimogelijkheden
c) Gedisciplineerd bezig zijn met geestelijke oefeningen (Disciplines van onthouding , Disciplines van positieve inzet)

De twee elementen van het basispatroon van het onderwijs:
1) De situatie van de leerling wordt in het licht gesteld van het koninkrijk van de hemelse Vader die regeert door Jezus
2) Iedere leerling wordt begeleid in actuele situaties in zijn of haar leven om zo inzicht en aanmoediging te krijgen die gebaseerd is op concrete ervaringen

De vijf dimensies of fases van het leven met eeuwigheidswaarde:
1) Vertrouwen in en afhankelijkheid van Jezus als onze redder
2) Verlangen om leerling van Jezus te zijn en te leven vanuit de overvloed van het koninkrijk
3) Ervan genieten om gehoorzaam te zijn aan de geboden van Jezus
4) Het ondergaan van een allesdoordringende innerlijke transformatie van hart en ziel
5) Het ontvangen van de kracht om de werken van het koninkrijk te doen

Drie punten voor het implementeren van het curriculum – speciaal voor herders:
1) Wees er zeker van dat de substantie van het curriculum in je eigen leven gestalte krijgt
2) Observeer biddend degenen die al verrukt zijn over Gods koninkrijk en die bereid zijn leerling van Jezus te worden; help hen, besteed tijd aan hen en leid hen door het curriculum
3) Spreek, preek, en geef onderwijs waar je maar kunt over de overvloed van het koninkrijk van God zodat je mensen in verrukking brengt over Gods heerschappij door Jezus