De prekenserie die ik momenteel aan het houden ben (over: ‘Gods Geest in jouw leven‘) leidde ertoe dat ik er weer eens een boek van Willem Ouweneel bij pakte. De titel: ‘Meer Geest in de gemeenten’. Het verscheen in 2004 en destijds vond ik het al een mooi boek. Nu vind ik dat opnieuw.

Ouweneel voert een even hartstochtelijk als evenwichtig pleidooi voor Geestvervulde gemeenten, Geestvervulde prediking, Geestvervuld pastoraat, Geestvervulde evangelisatie enzovoort. Het boek bevat mooie hoofdstukken over de ‘zalving met de Geest’, ‘de vervulling met de Geest’ en het belang van het hebben van een bediening in de gemeente. Er worden ook veel behartenswaardige opmerkingen gemaakt over Geestvervuld leiderschap, zoals (blz. 29):

Des te belangrijker is het dat de erkende leiders in reformatorische en en evangelische gemeenten niet alleen boeiend kunnen preken en/of gewaardeerde zielzorgers en/of sterke organisatoren en/of inspirerende leiders zijn, maar Geestvervulde leiders zijn.

En over Geestvervulde prediking (blz. 156-157):

Wat is nu het verschil tussen ‘gewone’ prediking en Geestvervulde prediking? In principe is het antwoord eenvoudig: Geestvervulde prediking brengt mensen dichter bij God, verandert mensen, zodat zij meer tot eer van God gaan leven. (…) Niet-Geestvervuld onderwijs verandert mensen hoogstens theologisch; Geest-vervuld onderwijs verandert mensen praktisch.

En ook deze zinnen over theologie en Geest zijn het waard om overwogen te worden (blz. 39):

We hebben minder theologie en meer Géést in de kerk nodig; mag ik dat als theologieprofessor even opmerken? Ik zeg tegen mijn studenten dat zij ten eerste de Bijbel zo grondig moeten kennen dat de Heilige Geest tijdens het preken vrijelijk uit die kennis kan putten. En ten tweede moeten zij, als ze gaan preken, al hun theologie aan de voet van de preekstoel achterlaten. De kerk heeft geen behoefte aan geleerdheid, maar aan het woord van de Heer. Die geleerdheid speelt een nuttige rol bij de vorming van de prediker en bij zijn bestudering van het Woord – maar in de kerk willen we alleen het Woord horen, en wel zoals de Geest het op dat moment te spreken geeft.

Meer Geest in de gemeenten! Het boek verscheen toen de conferenties ‘Gods Geest werkt‘ in Zwolle werden gehouden. Wat was er toen veel verlangen naar méér van de Geest. Hoe staat het daar op dit moment eigenlijk mee?