overvloedDe 100 eerste dagen van mijn predikantschap in de Plantagekerk begonnen op zondag 17 maart toen ik in de middagdienst intrede deed. Ik startte toen met een prekenserie over het koninkrijk van God. Op de laatste zondag van de 100-dagenperiode (23 juni) houd ik de twaalfde en laatste preek in deze serie. Voor de thematiek van het koninkrijk koos ik om twee redenen.

In de eerste plaats raak ik er steeds meer van overtuigd dat in het evangelie waar het in de kerk en in het leven om draait het koninkrijk centraal staat. Als we moeten samenvatten waarvoor Jezus op aarde kwam, geeft hij zelf daar op volmaakte wijze woorden aan: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ Naar mijn indruk staat dat koninkrijk van Christus, Gods nieuwe wereld op aarde zoals in de hemel, in de prediking en de geloofsbeleving van kerken in de gereformeerde traditie over het algemeen niet centraal. Op dit punt heb ik veel geleerd van Dallas Willard die in zijn ‘The Divine Conspiracy’ de kerken oproept te breken met een evangelie van zonde-management en het evangelie van de overvloed van het koninkrijk te verkondigen.

In de tweede plaats heb ik in de eerste prekenserie in de Plantagekerk gehoor willen geven aan een appèl van diezelfde Dallas Willard: Spreek, preek, en geef onderwijs waar je maar kunt over de overvloed van het koninkrijk van God zodat je mensen in verrukking brengt over Gods heerschappij door Jezus. Dat appèl komt, telkens als ik het lees en herlees, bij mij binnen als dé centrale opdracht van de verkondiging en ook als mijn eigen hartsverlangen. Dit is wat er moet gebeuren, dit is wat ik wil: het koninkrijk van God – de passie van Jezus’ hart – voor ogen schilderen zodat mensen er verrukt van raken en een intense wens gaan krijgen om dat koninkrijk binnen te gaan (nu al, niet pas na je dood) én om te participeren in deze schitterende, genadige, waarachtige, liefdevolle, Geestelijke, kwetsbare en kostbare beweging van Jezus.

Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat we als christelijke kerk Jezus’ visie van het koninkrijk (weer) omarmen. De kerk is vaak te veel met zichzelf bezig als kerkelijke organisatie die zichzelf van zondag tot zondag in stand moet houden terwijl ze vergeten is dat ze deel uitmaakt van een wereldwijde en hemelbrede Geestelijke beweging: Gods koninkrijk op aarde zoals in de hemel, alle dagen van de week.

Daarom hoop ik dat dat koninkrijk van God dat in deze 100 dagen als thema voor de eerste prekenserie fungeerde naar de toekomst toe veel meer zal blijken te zijn: een overvloedige realiteit waarvoor Gods kinderen steeds meer gepassioneerd raken omdat Gods koninkrijk de ruimte is waarin mensen tot hun bestemming komen, de ruimte van vrede en vreugde, van gerechtigheid en barmhartigheid, van waarheid en liefde, van genade en goedheid.