CE logoGaat Christianity Explored als missionaire cursus voet aan de grond krijgen in Nederland? De cursus wordt gepresenteerd als een aanvulling op (en ook wel een beetje een alternatief voor) de Alphacursus. Qua organisatorische opzet zijn de overeenkomsten ook heel groot. De inhoud is wel anders.

Laat ik op een rijtje zetten wat ik erg goed vind aan de cursus (alleen op basis van het materiaal dat ik heb gelezen, ik heb de cursus niet gevolgd of gegeven, en ik richt me vooral op de inhoudelijke kant van de cursus).

  1. De cursus is gebaseerd op een bijbelboek: het Marcus-evangelie. ‘Laat het evangelie het evangelie vertellen!’ Dat is krachtig: niet een programma van belangrijke bijbelse thema’s, maar een evangelie als programma. De deelnemers lezen gedurende de cursus het hele evangelie.
  2. Een van de eerste vragen die de deelnemers moeten beantwoorden luidt zo: ‘Wat is het beste nieuws dat je ooit hebt gekregen?’ Daarmee wordt ook de toon van de cursus gezet: wat we hier met elkaar delen is goed nieuws! Evangelie dus! Marcus wordt in de cursus een goednieuwsboek genoemd.
  3. Jezus staat centraal in de cursus. Zijn verhaal wordt verteld. Dat is ook het beste wat je kunt doen in een missionaire cursus: over Jezus vertellen, hem aan het woord laten. ‘Jezus blijft hart en ziel van de christelijke beweging. Hij blijft mensen leiden en ze vooor zich winnen’ (T.R. Glover).
  4. De cursus is gecentreerd rond deze drie vragen: 1) Wie was Jezus (zijn identiteit)? 2) Waarom kwam Hij (zijn missie)? 3) Wat betekent het om Hem te volgen (zijn oproep)? Dat geeft een sterke structuur aan de cursus omdat deze drie kernzaken (Jezus’ identiteit, missie en oproep) steeds weer terugkomen. De drie vragen passen als zodanig ook uitstekend bij het evangelie van Marcus.
  5. Het is mooi dat Marcus 8:34 een prominente plaats krijgt in de cursus. Het is het scharnier waarom het evangelie in hoofdstuk 8 draait. Jezus zegt daar: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen.’ Zo wordt ook gewaarborgd dat deze evangelisatiecursus gericht is op discipelschap.

verrastdoorjezusomslagDat het me aanspreekt dat het Marcus-evangelie als uitgangspunt voor de cursus wordt genomen, komt ook wel omdat ik zelf van dit evangelie houd en het ook aanraad als eerste evangelie om te lezen als mensen kennis willen maken met de Bijbel. Zelf schreef ik er ook een boekje over: ‘Verrast door Jezus. Het Marcusevangelie in 80 dagen’. Wellicht dat dit meditatieve boekje (dat de lezer helpt om het Marcusevangelie in 80 dagen te lezen, ondersteund door korte meditaties) toekomstige cursusleiders kan inspireren bij wat volgens de cursus een van de belangrijkste zaken in hun voorbereiding is: zelf twee of drie keer het evangelie lezen (blz. 55).

Meer over Marcus op mijn weblog: