creatieregieHoewel ik er regelmatig voor pleit om in de kerk meer voor mystagogie dan voor management te gaan, moet ik toch bekennen dat ik een flinke plank leiderschaps-, veranderings- en managementliteratuur heb. En ik heb er een heleboel van geleerd wat ik niet graag gemist zou hebben.

Een van mijn favoriete boeken is van de hand van Robert Coppenhagen: ‘Creatieregie. Visie en verbinding bij verandering’. De titel maakt al glashelder waar het over gaat: als je veranderingsprocessen wilt creëren, zorg er dan voor dat Visie en Verbinding met elkaar in balans zijn!

Voor zowel het uitdragen van Visie als het realiseren van Verbinding geeft Coppenhagen enkele waardevolle praktische aanwijzingen, namelijk: ARI en OPA.

ARI staat voor: aandacht, respect & interesse.

  • Aandacht is de verbinding met het bewustzijn dat de wereld groter is dan jezelf;
  • Respect is het besef dat in essentie ieder mens gelijkwaardig is;
  • Interesse is de poging om verbinding te maken met wat de ander beweegt.

Maar voor het creëren van verandering is meer nodig dan verbinding maken en aardig zijn. Daarvoor staat de kreet OPA: openhartig, prioriteit & actie.

  • Openhartigheid is zeggen waar je voor staat – zonder uiting komt er geen beweging;
  • Prioriteit betekent kiezen voor wat wel en niet wordt gedaan;
  • Actie is de verantwoordelijkheid die wordt genomen om tot daden te komen.

Ik heb de indruk dat deze concrete handreiking van groot belang is als je in de kerk leiding geeft aan allerlei processen en samenwerkt met andere mensen. En dat is in het predikantschap nogal eens het geval. Daarom probeer ik al een heel aantal jaren ARI en OPA toe te passen om zodoende een bijdrage te leveren aan allerlei (veranderings)processen.

Nog een mooi citaat ter overweging: “OPA en ARI worden bewust gepositioneerd als instrumenten, niet als kwaliteiten of competenties. Wanneer ze door de leider als instrumenten worden gezien, maakt het niet uit of hij wel of niet over die kwaliteiten beschikt, of dat hij die competenties al dan niet beheerst. Het zijn instrumenten die elke leider ter beschikking krijgt bij de gratie van zijn functie. Ze horen bij de leiderschapsrol. De medewerkers in de organisatie willen graag goed leiderschap en verwachten OPA en ARI” (blz. 221).

Hier vind je een mooie samenvatting van het boek: Samenvatting Creatieregie