10woordenvanlevenOnlangs verscheen een boek van de hand van Patrick Nullens: Tien woorden van leven. Het boek ontstond vanuit een Bijbelsrudiereeks die Nullens schreef voor de gemeente van de Vrije Evangelisatie in Zwolle (VEZ). Dta is op zich al interessant: een evangelische gemeente die zich intensief bezighoudt met de Tien Geboden!

De Tien Woorden hebben (bijvoorbeeld in de zondagse liturgie) nogal aan populariteit ingeboet in gereformeerde kerken. Het is maar de vraag of dat zo mooi is. In elk geval biedt dit boek van Patrick Nullens nieuwe inspiratie om de Tien Geboden weer op de (preek)agenda van de kerk te zetten: ‘De Tien Geboden zijn geen strakke wetten, die ons in een religieuze dwangbuis willen wringen. Het zijn Tien Woorden van leven: richtingwijzer op de smalle weg en symbolen van tijdloze waarden.”

Zelf mocht ik ook een bijdrage aan dit boek leveren. Achterin het boek vind je namelijk zeven verdiepende studies: vijf van Nullens zelf, een van Mart-Jan Paul en een van mijn hand. Mijn bijdrage heeft als titel: ‘Gebeden geboden. De Tien Woorden als bron van spirituele vorming.’ In deze studie voer ik een pleidooi om de Tien Geboden sterker dan we gewend zijn te verbinden met gebed. Dat heb ik geleerd van Luther. Hieronder kun je de slotpassage lezen:

“Mijn bijdrage aan dit boek van Patrick Nullens wil dus ook een pleidooi zijn om gebed en gebod dicht bij elkaar te houden. Misschien is het zelfs een pleidooi om aan het gebed nog meer aandacht te besteden dan aan het gebod. In zijn algemeenheid kan van de ethiek worden gezegd dat er te weinig aandacht wordt gegeven aan het gebed (dat geldt trouwens ook voor de dogmatiek). Maar is het gebed niet het hart van de ethiek (Ter Schegget)?

Luthers ‘Een eenvoudige manier om te bidden’ levert een belangrijke bijdrage aan het op elkaar betrekken van het gebod en het gebed. Het gehoorzamen van Gods geboden gaat niet zonder onze gebeden waarin de heilige Geest ons leidt en (nieuwe) wijsheid geeft. Zo vormen de Tien Woorden een belangrijke bron voor onze spirituele vorming: het proces waarin we onder leiding van de heilige Geest doelgericht bezig zijn met ons verlangen om steeds meer aan Christus gelijkvormig te worden.”

Lees de hele studie: Gebeden geboden. De Tien Woorden als bron van spirituele vorming.