studentenvliegendepaardVanavond vindt er in het kader van mijn kennismakingsperiode in Zwolle een ontmoeting plaats met een groep studenten uit de gemeente (we gaan eten in Het Vliegende Paard). Want we een kerkdienst bijwoont in de Plantagekerk ziet dat er in de kerkzaal bovengemiddeld veel 20-ers en 30-ers aanwezig zijn, waaronder heel veel studenten. Tegelijk worstelt de kerkelijke gemeente met de vraag hoe de kerk voor studenten (en andere jongvolwassenen) betekenisvol kan zijn. Daarnaast doet zich het gegeven voor dat heel veel studenten gedurende hun studententijd hun studentenvereniging (in Zwolle: Absens Carens, Ichthus en de Navigators) ervaren als de plek waar kerk gebeurt.

Een gevaar is dan altijd dat je als kerk (of kerkenraad) plannen gaat bedenken en implementeren om vervolgens te ontdekken dat een en ander helemaal niet aansluit bij waar de studenten zitten en wat ze zelf willen of nodig hebben. Daarom ga ik vanavond dus een paar uurtjes luisteren (samen met een ouderling die ook hart heeft voor studenten).

Wel heb ik zelf in mijn voorbereiding even teruggegrepen naar een onderzoek dat in november 2011 is verschenen waarin verteld wordt over vijf PKN-gemeentes waar heel veel 20-35-jarigen de kerkdiensten bezoeken. Wat is het geheim van die gemeenten? De titel van het onderzoek luidt: ‘ Young Urban Protestants’. Je kunt het hier downloaden. Ik vond het destijds een inspirerend verhaal. En ik herkende ook sterk de vijf sleutels die als conclusie uit het onderzoek rolden. YUPs (Young Urban Protestants) voelen zich thuis in een stadskerk:

  • als het ergens over gaat (Jezus, God, Bijbel, leven als christen, relevante prediking)
  • als er ruimte is (in liturgie, in diversiteit aan opvattingen)
  • als er plek voor hen is (gezien worden, ingezet worden)
  • als de sfeer goed is (geen gedoe, geen kerkpolitiek)
  • als er wat gedaan wordt (diaconale en missionaire activiteit, naar buiten gericht)

Dat klinkt goed. Ik zet de vijf sleutel nog even op een papiertje om ze vanavond uit te delen en te vragen hoe de Plantagekerk ervaren wordt door de bril van deze vijf sleutels.