vierdimensionalegemeenteVandaag is dag 90 van de 100dagentijd. Het einde nadert dus. In mijn agenda heb ik dag 100, 101 en 102 (maandag 24 tot en met woensdag 26 juni) overdag geblokt voor bezinning rond vragen als: Wat heb ik allemaal gezien en geproefd? Waar is behoefte aan? Wat is nodig? Welke weg wijst de Geest?

Ik voel momenteel een vrij sterke aandrang om terug te grijpen op een afbeelding die ik een tijd geleden introduceerde en die me nog steeds helpend lijkt om de kern van kerk zijn in beeld te krijgen. Je ziet het plaatje hierboven in beeld. De drie cirkels en het ene midden vormen samen de vier kerndimensies van gemeente zijn.

De spirituele dimensie: het gaat om de Geest (Spiritus) die werkt en om mensen die door de Geest geleid zoeken naar Gods koninkrijk en die daarin steeds meer ervaren hoe belangrijk gebed en omgang met de bijbel zijn. Het gaat God in Christus en door de Geest om mensen die steeds meer op Jezus gaan lijken. De kerk is een oefenplaats voor spirituele vorming.

De pastorale dimensie: het gaat om oprecht, kwetsbaar en authentiek omzien naar elkaar en om het pastor zijn van Jezus steeds diepgaander te ervaren en aan elkaar uit te delen. Pastoraat is ongeveer dit: de ander die je ontmoet in Jezus’ naam en door Jezus’ ogen zien als mens vol verlangens en verlegenheden, mens zoals jij, op zoek naar gehoord worden, gezien worden, gekend worden, geliefd worden. De kerk is een oefenplaats waar we leren om te luisteren en elkaar te zien.

De diaconale dimensie: het gaat om praktische dienstbaarheid, bewogen zijn met de zachtmoedigheid van Christus, een helper zijn voor je naaste zoals God een helper is voor ons allemaal. De kerk is een oefenplaats van barmhartigheid en gerechtigheid.

De missionaire dimensie: het gaat erom dat we als kerk leren dat de spirituele, pastorale en diaconale dimensie er van binnenuit op gericht zijn om mensen te winnen voor Christus, om mee te bewegen in de beweging van het koninkrijk op aarde zoals in de hemel. De kerk is de oefenplaats van het koninkrijk en de ruimte waar we bemoedigd en geïnspireerd worden om te participeren in Gods missie.

Ik denk dat het voor mij helpend zal zijn om mijn bevindingen na 100 dagen vanuit deze vier dimensies te bezien. Hoe zien de vier dimensies er nu uit? Hoe is de Geest van Jezus daarin aan het werk? Wat is nodig om de dimensies te ontwikkelen?