Ontdek Lectio DivinaDeze maand is er een nieuw boek over lectio divina verschenen. Het is de vertaling van het Engelse Dicovering Lectio Divina. Bringing Scripture into Ordinary Life van James C. Wilhoit en Evan B. Howard.

Ik mocht voor dit boek een voorwoord schrijven. Lees het hier:

Als een boom geplant aan waterstromen. Dit beeld uit Psalm 1 heeft me altijd al aangesproken. Een krachtige boom. De wortels in het water. De takken omhoog, reikend naar de hemel. Groene bladeren die ritselen in de wind. Een lust voor het oog. Rust en vitaliteit tegelijk.

Vooral de woorden uit het tweede vers van Psalm 1 houden me al lang bezig: gelukkig de man die ‘vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht’. Deze woorden hebben bij mij het verlangen gewekt om mediterend om te gaan met de wegwijzende woorden van onze God. Want dat ‘zich verdiepen in’ mag je rustig vertalen met ‘mediteren’. En die ‘wet’ gaat niet over dorre regels, maar over Gods woorden die de weg naar het leven wijzen. Zo ontstond er al in de tijd dat ik theologie studeerde een passie om met meditatie van Gods woord bezig te zijn.

In de loop van de jaren ontdekte ik ook de praktijk van de lectio divina, letterlijk: goddelijk lezen. Het is een methode die tot doel heeft, zoals de schrijvers van dit boek zeggen ‘om de mensen tot een transformerende, intieme omgang met God te laten komen door al biddend en mediterend zichzelf in de Schrift onder te laten dompelen’. Want dat is de bijzondere kracht van de lectio divina: dat de Heilige Geest daarin aan het werk is om je steeds meer te vormen naar het beeld van Christus.

Ik vind het prachtig om te merken dat lectio divina vandaag de dag weer sterk in de belangstelling staat. Het gaat daarin om een manier van Bijbellezen die al een heel lange traditie heeft. Al in de vroege christelijke kerk en speciaal ook in het kloosterleven zochten mannen en vrouwen naar Gods Woord voor hen persoonlijk. Wat zegt de Geest van God? Hoe kunnen we Gods stem verstaan?

Tegelijk zal iedereen die kennis maakt met lectio divina ontdekken dat de verschillende aspecten ervan waarschijnlijk al lang in een of andere vorm een plaats hebben in de eigen omgang met Gods Woord. Zorgvuldig lezen wat er staat: dat is lectio (lezen). Overdenken wat het betekent voor je eigen leven: dat is meditatio (mediteren). Dit in gebed brengen bij God: dat is oratio (bidden). Er verwonderd over zijn dat je rust mag vinden bij Gods woorden en zo bij God zelf: dat is contemplatio (aanschouwen).

In dit boek worden deze verschillende elementen van de lectio divina op een heldere en liefdevolle manier beschreven, met gebruikmaking van heel veel wijsheid uit de volle breedte van de christelijke traditie. Bijzonder is dat er ook een apart hoofdstuk wordt gewijd aan de actio (het in actie komen om het gehoorde in praktijk te brengen). Want inderdaad: het kan niet zo zijn dat onze omgang met Gods woorden beperkt wordt tot een stil moment tussen God en mij. Het gaat er uiteindelijk om dat het gehoorde ons aanzet tot handelen. De lectio divina kan niet zonder een levende dagelijkse praktijk waarin we door de Geest steeds meer gaan lijken op Jezus.

De auteurs zijn er in geslaagd om een heel uitnodigend boek te schrijven waarin vol eerbied en liefde wordt gesproken over God en zijn Woord, over de kracht van de Geest en over het verlangen van Gods kinderen om te worden als Jezus.

Van harte hoop ik dat dit boek veel lezers zal vinden die de lectio divina in praktijk gaan brengen als een weg die we mogen gaan om te groeien in Christusgelijkvormigheid.